Levensverandering, verlies en traumaverwerking

De verpleegkundig consulente werkt met u aan verleden, heden en toekomst middels:

•    Het eigen levensverhaal; vroeger, nu en later

•    Het levensverhaal van de overledene

•    De realiteit en de ernst van het verlies erkennen en accepteren.

•    Verdriet doorleven op eigen wijze en in eigen tempo

•    Leren handelen in de veranderde leefsituatie

•    Leren handelen zonder de overledene

•    Leren leven met dit verlies: nieuwe doelen vinden

terug...