Algemene Voorwaarden L.I.V.I.N.G. Coaching & Training

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op alle trainingen, workshops en algehele dienstverlening, tenzij anders vermeld.

Voor zaken die niet in deze algemene voorwaarden beschreven staan, of bij onduidelijkheden of onvolkomenheden, gelden altijd als back-up de algemene voorwaarden van de NOBCO. Op verzoek is een exemplaar hiervan te verkrijgen.

 

De persoonlijke processen die zich gedurende de trainingen en workshops kunnen afspelen, zijn privé. 

Er wordt van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. 

Uiteraard is iedereen vrij om over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.

De trainers zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen, en dieren en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. 

Echter, de deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.

Voor deelname aan een training of workshop wordt een factuur toegestuurd. 

Het inschrijfgeld bedraagt 10% van de kosten. 

Een deelnemer is definitief ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld is betaald. 

Dit bedrag dient binnen 5 dagen na ontvangst factuur op onze rekening te zijn bijgeschreven.

De totaalsom dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste trainings-, workshopdag te zijn voldaan.

Bij verhindering verzoeken wij u dit ons zo spoedig mogelijk te melden.

Bij annulering na vier weken vóór de aanvangsdatum van de opleiding / module / workshop is 50% van de moduleprijs verschuldigd.

Indien er geen annulering heeft plaats gevonden voor de aanvang van de opleiding / module / workshop worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Bij het afbreken van de opleiding / module / workshop kan geen restitutie van het cursusgeld verleend worden. 

In bijzondere situaties kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Indien een betaling niet tijdig is verricht, is onze organisatie bevoegd over te gaan tot invordering per incasso van het verschuldigde bedrag. 

Alle daaraan verschuldigde kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Indien het minimum aantal deelnemers voor aanvang niet wordt behaald, behouden wij het recht de opleiding / module / workshop uit te stellen of te cancellen.

Uw inschrijving blijft dan geldig of u ontvangt het reeds betaalde bedrag voor betreffende module retour.