Praktische informatie

Alle bijeenkomsten zijn zo gepland en opgebouwd dat ze een actief groeiproces mogelijk maken. Zelfwerkzaamheid is hierbij van groot belang. Daarom wordt ook een persoonlijke inzet gevraagd bij het verrichten van meerdere (thuis) opdrachten, zodat een gerichte voortgang van innerlijke ontwikkeling ontstaat, waar tijdens de bijeenkomsten op wordt voortgebouwd.

 

Werkwijze

We gaan uit van ervaringsleren “werkend leren leven en levend leren werken” met opdrachten, praktijkervaringen bespreken, literatuurstudie, ontspannings- en visualisatieoefeningen en uitwisseling van de eigen beleving.

Werktijden: We werken meestal van 10.00 – 15.00 uur (tenzij anders vermeld). We nemen 3/4 uur middagpauze. Koffie, thee is ter plaatse verkrijgbaar, u wordt verzocht zelf een lunch mee te nemen.

 

Plaats

De bijeenkomsten worden centraal in het land gehouden. Het is mogelijk bij voldoende deelname op locatie bij u in de buurt te werken.

 

Aanvang

We streven ernaar elke module 1 maal per jaar, met maximaal 15 deelnemers, aan te bieden. Bij te veel aanmeldingen wordt een 2e groep gestart.

Indien gewenst kan het geheel ook individueel gevolgd worden (hiervoor gelden een aantal andere afspraken). Data worden na persoonlijk contact per mail en/of inschrijving z.s.m. bekend gemaakt.


Aanmelding

Voor deelname aan een training of workshop wordt een factuur toegestuurd. 

De totaalsom dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste trainings-, workshopdag te zijn voldaan.

Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding per email.
 Inschrijving is definitief na overmaking van het betreffende bedrag op ING NL55 INGB 0004 604396 t.n.v. L.I.V.I.N.G. o.v.v. de betreffende opleiding / module / workshop.

Betaling in termijnen is in uitzonderingssituaties mogelijk. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen, kunt u contact opnemen.


Kosten

De les- en workshop dagen van "De Life School" zijn € 90,- per dag, dit is inclusief BTW, koffie en thee, exclusief lunch, verblijf.

Indien iemand een andere deelnemer aanbrengt krijgt u 10% extra korting. Zo is het in principe dus mogelijk om een module of workshop Pro Deo te verkrijgen!


Annulering

Ter voorkoming van problemen heeft de ervaring geleerd hier vooraf aan deelnemers duidelijkheid over te verschaffen met bijgaande spelregels:

Bij verhindering verzoeken wij u dit ons zo spoedig mogelijk te melden.

Wij berekenen een vergoeding van 50% van de moduleprijs wanneer u de opleiding / module / workshop na vier weken vóór de aanvangsdatum annuleert.

Indien er geen annulering heeft plaats gevonden voor de aanvang van de opleiding / module / workshop worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Bij het afbreken van de opleiding / module / workshop kan geen restitutie van het cursusgeld verleend worden. In bijzondere situaties kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Indien een betaling niet tijdig is verricht, is onze organisatie bevoegd over te gaan tot invordering per incasso van het verschuldigde bedrag. Alle daaraan verschuldigde kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Indien het minimum aantal deelnemers voor aanvang niet wordt behaald, behouden wij het recht de opleiding / module / workshop uit te stellen.

Uw inschrijving blijft dan geldig of u ontvangt het reeds betaalde bedrag voor betreffende module retour.