“We kennen de pijn van het vallen en van het opstaan, de pijn van het bevriezen en het ontdooien”.

Bron: Anna Sofia

 


Advies, Voorlichting, Educatie en Begeleiding

Het verpleegkundig consulentschap houdt in dat men gebruik kan maken van ambulant (huis)bezoek op eigen verzoek of na doorverwijzing van arts of medisch specialist t.b.v.:

* Hulp bij de aanvraag van een PGB

* Advisering, voorlichting en / of educatie

* Begeleiding bij specifieke aandachtspunten rond preventie, ziekte, pijn, verlies, sterven en rouw.

Met specifiek de aandacht voor de huidige of de te verwachte zorgvraag t.a.v. zijn lichamelijke aandoeningen, psychosociale disharmonie, functionele en sociale beperkingen en het aanreiken van daarbij passende leefwijze.

 

Afspraak

Het maken van een afspraak kan via het sturen van een mailbericht aan verpleegkundigconsulente@gmail.com of per telefoon (06-45522696).

 

Indicatie en intake

Als bekwaam verpleegkundige kan ik u helpen bij een aanvraag voor PGB.

Middels een intake gesprek wordt geluisterd, geinventariseert wat nodig en noodzakelijk is, de mogelijkheden worden besproken, waardoor de zorgvragen juist geïnventariseerd en geformuleerd kunnen worden.

De 3 kerntaken kunnen zo worden onderscheiden:

- voorlichting,

- begeleiding,

- nazorg.

Voor de persoonlijke verzorging en verpleging wordt samengewerktmet of verwezen naar diverse thuiszorgorganisaties.

lees meer...

 

Welke zorg kan er nog meer geboden worden:

Consultatief spreekuur

lees meer...

Pijnbegeleiding

 lees meer... 

Rouwbegeleiding en verliesverwerking

lees meer...

Levensverandering, verlies en traumaverwerking

lees meer...