AANBOD VOOR BEDRIJVEN

Ook binnen bedrijven heeft men regelmatig te maken met verlies van mensen door overplaatsing, ziekte, ontslag, of overlijden.

 

Bent u een organisatie met hart voor uw werknemers?

    Wilt u als bedrijf of organisatie zoveel mogelijk kwaliteit leveren?

    En staat de gezondheid van uw bedrijf én uw medewerkers  bij u hoog in het 

    vaandel?

 

Dan is deze informatieve EHBO juist voor u van belang!

Ik ondersteun en begeleid bedrijven, organisaties, instellingen en individuen met Essentiële Hulp vóór, Bij en na een Overlijden van een werkgever of werknemer en / of aan hen gerelateerde verwanten en processen.

Het betreft specifieke herstel begeleiding n.a.v. life-events, pijn, ziekte, sterven en rouw.
Een zorgvuldige en goede eerste hulp rond een (naderend) overlijden of verlies is namelijk bepalend voor het verloop van een rouwproces en de gezondheidsbeleving.

Goede voorbereiding en of begeleiding van intensieve verlies- en rouwprocessen is van essentieel belang om de gezondheid, het welzijn en de arbeidsgeschiktheid te bevorderen, te waarborgen en ziekteverzuim te voorkomen.

 

Het bieden van begeleiding en coaching van zowel individuele medewerkers als gehele teams en of de directie doe ik o..a. middels mijn expertise en kwaliteiten als gespecialiseerd verpleegkundige en  lifeteacher en mijn jaren lange ervaring binnen de palliatieve zorg, pijn-, stervens- en rouwbegeleiding.


Ik maak gebruik van een speciaal begeleidings- en belevingsprogramma, systemisch werken en pas soms de inzet van dieren toe. (zie ook coachen met inzet en behulp van dieren)

Een en ander is ook terug te vinden in o.a. mijn boeken “Licht op steven”, het werkboek “Vruchten van het leven” en de boeken , “ABC van de Aromatherapie”, “Leidraad in de psycho-geriatrie” en “Zorg om ouderen”, waarvan ik co-auteur ben of in de diverse artikelen welke door mij geschreven zijn. Deze kunnen u op verzoek worden toegestuurd.

Naast individuele coaching worden ook verschillende (incompagnie) trainingen aangeboden aan o.a. bedrijven / instellingen welke vanuit hun professie met sterven in aanraking komen, zoals aan medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook andere hulpverlenende instanties zoals GGZ, opvang- en slaaphuizen, politie, brandweer enz.

De laatste tijd is er een toenemende vraag van scholen, bedrijven en organisaties, welke incidenteel met sterven te maken hebben gehad. Bij een bedrijfsongeval of het sterven van een collega, leidinggevende, leraar, medescholier of clublid, kan de impact van zo'n levenservaring grote en soms vergaande gevolgen hebben voor het functioneren in het dagelijks leven, op school en het werk, zeker wanneer dit onderschat wordt.


ROUWEN EN VERDER LEVEN MET PIJN EN VERLIES

Een verandering van leven door pijn, een verlies, ziekteproces, naderend sterven en overlijden brengt altijd een rouwsituatie met zich mee. De 'gewone dagelijkse wereld' is plotseling anders. Er gelden andere prioriteiten dan voorheen en dit kan gemakkelijk tot onbegrip leiden, zowel in de privé‑sfeer als op het werk. Rouwen is een zoektocht, het is werk dat moet worden gedaan om zichzelf te hervinden.


ARBEIDSPROCES EN VERLIES

Dat dit lang niet altijd (voldoende) lukt, blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van het Informatiecentrum voor Nabestaandenuitkeringen. Van de werknemers die een partner verliezen, keert volgens dit onderzoek slechts 50% volledig in de oude functie terug. De andere 50% verdwijnt (gedeeltelijk) uit het arbeidsproces. Bijna een kwart van de werknemers vindt dat zijn bedrijf of organisatie te weinig ruimte biedt voor rouwverwerking.


VOORKOM ZIEKTEVERZUIM EN LANGDURIGE UITVAL

Gelukkig raken steeds meer mensen overtuigd van de ‘must’ van een goede rouwverwerking. Het opnemen van een rouwprotocol in de CAO komt bijvoorbeeld steeds vaker voor. L.I.V.I.N.G. kan als project een bijdrage leveren in de gezondheidsbevordering van werknemers én hulpverleners. Door coaching, begeleiding en counseling kunnen verliessituaties een plek krijgen, worden verwerkt en geaccepteerd. Hiermee wordt tevens de kans op ziekteverzuim of langdurige uitval verminderd of zelfs voorkomen.

Er zijn begeleidingsprogramma’s voor zowel bedrijven en gezondheidszorginstellingen als voor individuele hulpvragen. Steeds wordt maatwerk geleverd dat is afgestemd op zowel de individu als op de organisatie.

Voor afspraken of meer informatie kunt u contact met mij opnemen via living.lifecoach@gmail.com
Of even bellen naar 06-45522696