Anna Sofia

Gespecialiseerd verpleegkundige, indicatiesteller
Gecertificeerd Zorgadviseur, Lifeteacher, Paardencoach en hondenspiegelaar

L.I.V.I.N.G. staat voor: Landelijk Initiatief Voor Integratie Natuurlijke Gezondheidsbeleving.

Het is ontstaan vanuit mijn jarenlange praktijkervaring met preventief gezondheidsadvies, pijnbegeleiding en verliesverwerking.

Ik heb, behalve mijn ervaring op het gebied van de preventieve zorg, veel deskundigheid opgedaan als gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve- en terminale zorg, zorgdviseur en indicatiesteller.

 

“Ik loop al heel wat jaren mee, zowel in de reguliere, complementaire als spirituele gezondheidszorg. Ik ben een goede verpleegkundige en Lifeteacher en heb veel levenslessen gehad.

Ik ben me bewust mijn kwaliteiten, mijn mogelijkheden en beperkingen.

Zelfstandigheid, vrijheid, respect en vertrouwen zijn de sleutelwoorden in mijn leven en werk.

Ik sta voor mijn kwaliteiten, werk integratief, waarbij spiritualiteit een even belangrijk thema is als de mentale, emotionele en fysieke aspecten van de mens en werk dan ook op al deze gebieden met mensen in mijn praktijk”.

 

Ik help mensen tijdens en na intensieve levensveranderingen met het bewustwordingsproces rond hun gezondheidsbeleving (o.a.  bij ziekte, pijn, sterven en rouw) en werk, om weer controle over hun eigen gezondheid en leven te verkrijgen.

Als gecertificeerd zorgadviseur en indicatiesteller help ik mensen een weg te vinden in het veranderde zorgstelsel om daarbinnen de juiste hulp op de gewenste plaats en tegen de juiste prijs, te krijgen.

Ik doe dit o..a. middels mijn hierboven genoemde kwaliteiten en deskundigheid.

Daarnaast geef ik diverse workshops en trainingen.

Ik ben auteur en co-auteur van diverse boeken en actief op het gebied van innovatie in de zorg.

 

Ik werk aan een uniek project waar de elementen van mensen, dieren en natuur worden gebruikt om herstel, groei en bewustzijn te stimuleren, lees hier meer over onder het kopje "Goede Doelen"

 

Ik ben gecertificeerd Zorgadviseur, Lifeteacher, honden- en paardencoach, BIG geregistreerd verpleegkundige en heb een KIWA keurmerk.

Ik ben aangesloten bij diverse beroepsvereningingen