Anna Sofia

Gespecialiseerd verpleegkundige, indicatiesteller
Gecertificeerd Zorgadviseur, Lifeteacher, Paardencoach en hondenspiegelaar

L.I.V.I.N.G. staat voor: Landelijk Initiatief Voor Integratie Natuurlijke Gezondheidsbeleving. 

Ik ondersteun en begeleid individuen bedrijven, organisaties en instellingen met Essentiële Hulp vóór, Bij en na een Overlijden (EHBO) van een werkgever of werknemer en / of daaraan gerelateerde verwanten en processen. 

 

Het betreft specifieke begeleiding n.a.v. life-events, pijn, ziekte, sterven en rouw en verder leven na intensieve levensveranderingen.

Want een zorgvuldige en goede eerste hulp rond een (naderend) overlijden of verlies is namelijk bepalend voor het verloop van een rouwproces en de gezondheids-beleving. 

 

En een goede voorbereiding en of begeleiding van intensieve verlies- en rouwprocessen is van essentieel belang om de gezondheid, het welzijn en de arbeidsgeschiktheid te bevorderen, te waarborgen en ziekteverzuim te voorkomen.

Het gaat hier om het bieden van begeleiding, re-integratie, coachen en mediation van zowel individuele medewerkers als gehele teams en of de directie zelf. 

 

“Ik loop al heel wat jaren mee, zowel in de reguliere, complementaire als spirituele gezondheidszorg. Ik ben een goede verpleegkundige en Lifeteacher en heb veel levenslessen gehad.

Ik ben me bewust mijn kwaliteiten, mijn mogelijkheden en beperkingen.

Zelfstandigheid, vrijheid, respect en vertrouwen zijn de sleutelwoorden in mijn leven en werk.

Ik sta voor mijn kwaliteiten, werk integratief, waarbij spiritualiteit een even belangrijk thema is als de mentale, emotionele en fysieke aspecten van de mens en werk dan ook op al deze gebieden met mensen in mijn praktijk”.

 

Ik help mensen tijdens en na intensieve levensveranderingen met het bewustwordingsproces rond hun gezondheidsbeleving (o.a.  bij ziekte, pijn, sterven en rouw) en werk, om weer controle over hun eigen gezondheid en leven te verkrijgen.

 

Ik doe dit o..a. middels mijn expertise en kwaliteiten als gespecialiseerd verpleegkundigconsulente en lifecoach en maak gebruik van een bijzonder begeleidings- en belevingsprogramma welke door mij ontwikkeld is, het I-health meetsysteem en een unieke techniek van Physio Acoustic Frequentietherapie.

Ik ben auteur van diverse boeken en artikelen.

Ook worden verschillende (incompagnie) workshops en trainingen aangeboden.

 

Ik werk aan een uniek project waar de elementen van mensen, dieren en natuur worden gebruikt om herstel, groei en bewustzijn te stimuleren, lees hier meer over onder het kopje "Goede Doelen"