COACHEN MET INZET VAN PAARDEN, HONDEN OF ANDERE DIEREN, T. B. V. UW GEZONDHEID

Voor persoonlijke groei, relationele en sociale samenwerking, communicatie, teamontwikkeling en leiderschap.

Coachen met paarden is een laagdrempelige en effectieve manier om inzicht en feedback te verkrijgen rondom persoonlijke ontwikkeling werk en op bewustwording rond relatie-, familie en (organisatie)systemen en geeft richting aan en mogelijke oplossingen bij problemen.

Het paard als spiegel, kudde-, prooidier en het gedrag van het paard zijn ingangen om de deelnemer inzichten te laten verkrijgen.

Het paard wordt op diverse manieren ingezet en men kan ontdekken welk effect zijn gedrag, attitude, gevoel, intentie of overtuigingen op zichzelf, naasten of het bedrijf kan hebben. Er wordt met en naast het paard gewerkt, maar niet er op gereden.

Coachen met honden

In plaats van met paarden kan er ook met honden gecoacht worden.
Ook dit is een laagdrempelige, effectieve en leuke manier om inzicht en feedback te verkrijgen over allerlei vragen rondom persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, werk of organisaties en geeft richting aan een weg naar oplossingen. En geeft weer andere ervaringsinzichten dan het werken met paarden.

De hond als spiegel, roedel- jachtdier en het gedrag van de hond zijn ingangen om de deelnemer inzichten te laten verkrijgen.
1 of meer honden werken met u samen, zodat u kan ontdekken welk effect uw gedrag, attitude, gevoel, intentie of overtuigingen op uzelf, naasten of uw bedrijf kan hebben.

 

DE NIEUWE ZORG; INVULLING EN AANVULLING

Zelfredzaamheid, duurzaamheid, eigen regie, kwaliteit van leven, zorg, sterven en verder leven na verlies.

Allemaal woorden die hoog in het vaandel staan binnen de huidige maatschappij en toch gaat er zoveel niet zoals men het eigenlijk zou willen. Miscommunicatie, bureaucratie en financieel disbeleid ligt hieraan ten grondslag.

Wordt het niet tijd om terug te gaan naar onze oerkwaliteiten, ons instinct? Het geheim van leven en antwoord op alle vragen bevindt zich binnen de interactie, verbinding, vriendschap en communicatie tussen mens en dier. Het mysterie en de magie van 'Living Life', voluit leven en vrijuit kunnen geven, is terug te vinden in deze oerkwaliteiten die diep in onszelf verborgen liggen.

De natuur en dieren, met name paarden en honden, kunnen helpen dit weer te activeren en te transformeren in ons.

Het is inmiddels onderzocht, bevestigd en bewezen dat paarden en honden intelligentie en emoties hebben en een diep gewortelde liefde voor de kudde of roedel waarin zij thuishoren. Zij brengen de kudde of roedel in balans zodra dit evenwicht verstoord dreigt te raken. Zij stellen zich dienstbaar op en werken graag voor ons. Hun werkveld is de laatste jaren ook uitgebreid en komt steeds meer binnen de gezondheidszorg terecht ten behoeve van diverse therapieën, begeleiding en hulp biedend aan mensen met beperkingen. Maar ze kunnen meer.

Door mijn inmiddels jarenlange werk met zowel honden en paarden heb ik veel van en met hen geleerd. Ik zie ze dan ook als zeer belangrijke elementen binnen mijn praktijkwerkzaamheden.

VOOR INDIVIDUELE BEGELEIDING

Wil jij;

  • Inzicht in je eigen denken, doen en handelen vergroten?
  • Juiste keuzes kunnen maken?
  • Communicatieve vaardigheden verbeteren?
  • Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen?
  • Het beste uit een team halen?
  • Zelfvertrouwen, authenticiteit en assertiviteit verder ontwikkelen?
  • Meer op je intuïtie leren te vertrouwen?
  • Ontdekken hoe leefsystemen functioneren?
  • Een aandoening, trauma of verlies verwerken?
VOOR BEDRIJVEN, ORGANISATIES EN ZELFSTANDIG ONDERNEMERS:
Optimale aandacht en samenwerking leidt tot duurzame verbeteringen

Zijn er in uw bedrijf of organisatie grote veranderingen gaande, zoals nog meer automatisering, waardoor verschuivingen of verdwijnen van werkplekken noodzakelijk zijn?

Wilt u uw werknemers die door onrust en onzekerheid mogelijk de focus op het te leveren werk verliezen een hart onder de riem steken?

Wilt u degenen met medische en of psychische problemen, of die door ziekte dreigen uit te vallen, op een effectieve en duurzame wijze begeleiden en ondersteunen in hun arbeids-,        overgangs- of herstelproces?

In samenwerking met ons en, waar nodig, uw leidinggevenden, bedrijfsarts, preventie medewerkster, re-integratie manager, bedrijfsmaatschappelijk werker kan het veranderproces en / of het ziekteverzuim op creatieve, innoverende en laagdrempelige wijze worden aangepakt.

Veranderingen komen sneller en onverwachter en de gevolgen hebben meer impact dan ooit. Snelle aanpassing bepaalt het verschil tussen succes en falen. De sleutel daartoe zit niet alleen in systemen of ‘oplossingen’. Die zit juist in mensen die hun professionaliteit verbinden met hun bezieling. De verbinding, flexibiliteit en eenheid maken een team tot een succes.

Paarden of honden kunnen voor teams van belangrijke toegevoegde waarde zijn. De uitwerking van uw teamdynamiek en teameffectiviteit worden zichtbaar, wat een startpunt kan betekenen voor de dialoog met elkaar.

Kenmerkend van de feedback via een dier is dat het vrij is van oordelen. Bovendien is het bijzonder snel en start het dier bij de essentie. Met andere woorden: we beginnen direct bij het begin. Het dier laat zien wat op dit moment het meest relevant is om naar te kijken.

Onze teamtrainingen zijn een bron van inspiratie en een belangrijk middel om bewegingen in gang te zetten.

Samenwerking, duurzame inzetbaarheid en verantwoordelijkheid staan centraal. En met behulp van een paard samen de groepsdynamiek ervaren, de onderlinge verbinding en flexibiliteit aanvoelen en het wederzijdse vertrouwen versterken.

VOOR DE (INDIVIDUELE) PROFESSIONAL EN ZELFSTANDIG ONDERNEMER:

    - Hoge werkdruk? En wil je toch in balans blijven?

    - Wat stimuleert jou, of waar wordt je enthousiast van binnen je werk?

    - Wat maakt dat jouw deze expert of professional? En hoe verdiep je dit in jezelf?

Wij bieden begeleiding aan werknemers die stevig in hun functie of rol als professional willen staan en zich verder hierin willen ontwikkelen.

Onze begeleiding, coaching en/of training kan uitkomst bieden bij sterkere carrière ambitie, loopbaan ontwikkeling:

    * Competentie ontwikkeling: leiderschap, communicatie, service en dienstverlening bieden of

        product verkoop:

        - Verbeteren van de interactie en resultaten met (potentiële) klanten

        - Verbeteren van de interactie met collega’s en relaties

        - Verbeteren van functioneren op sociaal, emotioneel gebied

    * Omgaan met onrust, veranderingen of agressie op de werkplek:

        - Verhoogde werkdruk/ werkstress

        - (Dreigende) burn-out/ ziekte

        - Verwerking van nare gebeurtenissen op het werk/ PTSS/ psychische beroepsziekten

WAAROM DE COMBINATIE VAN COACHEN EN SYSTEMISCH WERKEN MET DE  INZET VAN DIEREN?

Iedereen wordt beïnvloed door de leef systemen waarvan men deel uitmaakt: gezin, familie en omgeving.
Specifieke opdrachten, met en zonder dier, kunnen inzicht verschaffen in de systemen van afkomst, het gezin, je positie, het werk en de energiebalans. Het zet mensen aan tot inzichten, nadenken, zelfreflectie, sociale contacten, genieten en tot positiever in het leven staan.

Dieren zijn zoveel meer voor mensen dan slechts gezelschap of huisdier!
Dieren kunnen een prachtige bijdrage leveren om jezelf beter te leren kennen. Naar dieren toe kunnen zelfs de meest gesloten mensen open worden, kunnen de meest verdrietige mensen blij worden en dieren kunnen mensen helpen hen weer een toekomstvisie te geven!

Dieren laten ons non-verbaal veel zien, hebben geen vooroordelen en met name honden en paarden scannen instinctief en zeer snel de (onbewuste) lichaamstaal en emoties van mensen. Ze spiegelen, balanceren en herstellen dit.


Middels deze werkvorm kunnen wij jou, je gezin of je team coachen om een sterkere en betere versie van jezelf te worden. Soms is de insteek individueel, soms met partner, ouder, kind, de managers, het team of de directie.
Het gaat altijd om positie, betere communicatie, het doorbreken van patronen, anders leren denken, voelen en handelen en om jezelf verder te ontwikkelen. Het gaat om minder gezeur met en meer waardering voor jezelf en elkaar.Met jouw / jullie persoonlijkheid of de situatie als vertrekpunt, gaan we aan de slag om je wensen en mogelijkheden te ontdekken en de antwoorden op de bewuste of onbewuste vragen te vinden.
Vanuit het hier en nu kijken we naar de behoeften waarbij het systemisch werk, de vrije natuur, honden, paarden en of andere dieren functioneren als gids en raadgever.
Het doel is daarbij optimale bewustwording, zelfontplooiing en balans in je werk en leven.