Rouwbegeleiding en verliesverwerking

Geboren worden, leven en dood horen bij elkaar. Maar hoe gaan we om met levensveranderingen, nemen we afscheid en hoe hervinden we het evenwichtig en de levenskracht na de intensieve verandering:

•    Bij afscheid van het eigen leven: Verlies van gezondheid en / of voorbereiden 

     op de naderende dood.

•    Bij afscheid na het overlijden van een dierbare naaste: Verder leven zonder 

     hem of haar, hoe doe je dat?

•    Bij afscheid na het overlijden van een werknemer, collega of leidinggevende: 

     Rouw en de plek binnen de organisatie.

terug...