Pijnbegeleiding

Pijn, teleurstelling, verdriet en verlies vragen erom verwerkt te worden. Pijn vreet energie, vooral indien er weinig begrip vanuit de omgeving hiervoor is.
De zorg voor onze gezondheid vraagt aandacht voor de pijnbeleving en pijnervaring op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal maar ook sociaal en spiritueel en de relatie tussen de pijn en het dagelijks leven.

Het is van belang onderscheid te maken in de verschillende soorten pijn en de vele vormen van pijngewaarwording en ons bewust te worden van wat iemand onder pijn verstaat om ons te kunnen verdiepen in een begeleiding hiervan.

 

“We kennen de pijn van het vallen en van het opstaan, de pijn van het bevriezen en het ontdooien”.

 

De zorg voor ons welzijn en onze gezondheid vraagt aandacht voor deze pijnbeleving en pijnervaring.

Wanneer men de gebeurtenissen en ervaringen een plek kan geven, komt er rust en ruimte om het voordeel van alles te zien, om uiteindelijk misschien zelfs de groei en winst te kunnen ervaren.

Middels een uitgebreide pijn-anamnese wordt uw pijn in kaart gebracht en aan de hand van dit gesprek wordt u een begeleidingstraject aangeboden. Daar waar nodig wordt u doorverwezen of terugverwezen maar ook het multidisciplinair samenwerken met een specialist of naar andere therapeut kan wenselijk zijn.

terug...