Voorlichting

Door middel van advies en informatieverstrekking ingaan op vragen van de zorgvrager over: behandeling, erfelijkheid, aanpassingen, zorgverlening, gebruik van hulpmiddelen, relaties, werk en financiën, zonodig doorverwijzen.

Begeleiding

•    Door bewust ruimte te bieden voor het stellen van vragen; een luisterend oor zijn en het bieden van emotionele ondersteuning.
•    Door coördineren van de continuïteit van zorg. Het afstemmen van de zorg met andere hulpverleners en het wegwijs maken van de zorgvrager in de gezondheidszorgvoorzieningen bijv. WVG, thuiszorg, hospicezorg of betreffende verenigingen.
•    Door concrete begeleiding op maat.

Nazorg na medische ingreep

Door middel van advies en ondersteuning ingaan op vragen van de zorgvrager over: begeleiding, aanpassingen, zorgverlening, gebruik van hulpmiddelen, relaties, werk en financiën.
Concrete ondersteuning en begeleiding na een trauma of verlies, door advies en ondersteuning bij het verwerven van nieuwe zekerheden over leefregels.

Multidisciplinaire samenwerking

In mijn verpleegkundigconsulentschap werk ik waar mogelijk graag samen met artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, een maatschappelijk werker, een psychosociaal verpleegkundige en een psychiater.

terug...