Werken met Engelen

Duur: 2 dagen (wordt alleen op verzoek gegeven)

De wonderbaarlijke samenwerking tussen Engelen en de mens

Engelen zijn ons zo vreemd nog niet. Vele mensen hebben ervaringen gehad, die toegeschreven worden aan de engelen. Ook het nadenken of aanroepen van een engel doet ons meestal niet vreemd aan. Toch kunnen we meer en meer verbaasd en verwonderd raken over de (soms onmogelijke lijkende) gebeurtenissen en situaties om ons heen, wanneer we ons werkelijk openstellen voor de energie van de engelen.
Zij kunnen ons ontroeren, ons aanraken in de ziel, ons helpen op ons pad van ontwikkeling en ons betrekken in hun werk hier op aarde. En wij kunnen ons beschermd, gedragen en geleid weten door deze wezens van Licht. Dit is met name wat we in de eerste workshop met elkaar hebben ontdekt en geïntegreerd.

Is het niet mogelijk dat zij er een bedoeling mee hebben?
De workshop “Engelenwerk”, is bedoeld ons nog meer bewust open te stellen voor deze engelenenergie. Wellicht kunnen wij nu zelf iets meer voor de engelen en hun werk, klaar leren te staan, zodat zij ons veel concreter als instrument kunnen laten werken en dat wijzelf in samenwerking met hen beter kunnen bijdragen aan hun werk hier op aarde.

Het doel van de engelen is:
Ons te helpen ons leven te leven, volledig en vredig.

De benaming “Engel” komt van het Latijnse woord Angelus en betekent: Boodschapper, Afgevaardigde, Medium, Ambassadeur van God.
De Grieken noemden ze behalve Angelos, wat staat voor boodschapper, ook wel: Daimon. Het ter helle gaan had aldaar de betekenis van een bewustzijnsvernauwing of een bewustzijn verduistering. De mens kan zich als zodanig ontwikkelen tot het beperkte aardemens blijven of het hemelmens zijn realiseren.

Inhoud:
Uitleg over de hierarchie van de Engelen en leren werken met de codes.
Wat schenken de engelen jou en wat schenk jij de engelen?
Uiteraard laten we ons leiden door de Licht en Liefdesenergie van de engelen.
Er is ruimte om de eigen engelenervaring(en) te delen.

Werkwijze:
We gaan uit van ervaringsleer en werken met ontspannings-, visualisatie- en meditatieoefeningen, het uitwisselen van de eigen beleving en andere creatieve uitingsvormen.. Er wordt met een klein groepje gewerkt.

Zie verder praktische informatie
terug...