Module 4: Rouw- en verliesbegeleiding " Leven met verandering, crisis en verlies"

Duur: 3 dagen
Deze module is bestemd voor mensen die te maken hebben met mensen die als gevolg van een verlieservaring in een (rouw)verwerkingsproces zijn gekomen en met deze feiten een nieuwe fase van hun leven ingaan. Dit kan zijn veroorzaakt door:
- Verlies van een kind, partner, familielid, vriend, vriendin, collega door overlijden
- Verlies van partner of kind door echtscheiding
- Verlies van baan
- Verlies van gezondheid, met soms verlies van het leven als gevolg.

Doel:
Hen coachen om een nieuwe balans te vinden tussen denken, voelen en handelen in de totaal nieuwe situatie. Tijdens de workshop willen we leren de opgedane ervaringen een plaats te geven in het leven zodat er weer ruimte komt voor nieuwe inzichten. De eigen unieke beleving en verwerking van betrokkenen staan centraal.

Inhoud:
Blijven steken in een rouwproces en er alléén niet uitkomen, is een probleem dat bij veel mensen leeft. Het ervaren en doorleven van een verliessituatie brengt mensen veelal in een isolement. Het kan zijn dat er zeer bijzondere gevoelswaarnemingen beleefd worden, waardoor men kan gaan twijfelen aan het “gezonde verstand”. De gevoelens die naar buiten kunnen komen zijn soms sterker dan de beheersing van het denken. In de periode die volgt is het van essentieel belang een nieuwe balans te vinden tussen denken, voelen en handelen in een totaal nieuwe situatie.
Het blijven vastzitten in een verdriet komt vooral omdat we onze gevoelens en emoties niet echt naar boven durven of mogen laten komen. We vermijden dit veelal uit angst voor wat er zit, het verdriet is te intens, te pijnlijk. Met name als blijkt dat de omgeving dit verlies ook niet kan hanteren, wordt het proces steeds moeizamer. Toch blijkt in de praktijk dat de onderstroom van onverwerkte emoties te sterk wordt. Verdriet laat zich niet wegstoppen. We kunnen dit proces pogen tegen te gaan, maar uiteindelijk lopen we toch tegen onszelf aan.
Wanneer we gaan herkennen hoe de individuele energiestroom werkt, kunnen we stapje voor stapje dit proces doorlopen en weer terugkomen bij de eigen innerlijke kracht. Het vrijkomen van angst, twijfel, miskenning en schuldgevoel is van essentieel belang in dit proces. Begrip, liefdevolle aandacht en steun maakt het mogelijk om dit verlies en het verdriet ook een plek te geven in je leven. Hierdoor kan de draad van het eigen leven in de nieuwe situatie weer worden opgepakt, men kan terugzien op een tijd van rijping en groei, die niet gemakkelijk geweest is, maar wel als zinvol ervaren kan worden. Er komt weer vertrouwen in het Veranderde en vernieuwde leven.

Zie verder praktische informatie
terug..