Module 3: Anders omgaan met ziekte "De organisatie binnen het organisme"

Duur: 3 dagen
Het ziek-zijn van de mens kan een intensief groeiproces teweeg brengen. De onderkenning van dit proces en de stimulering hiervan is van grote betekenis voor de patiënt, de hulpverlener en de medestanders.
De patiënt kan meer inhoud geven aan de verwerking en acceptatie van zijn ziekte, zijn genezing en zijn leven, door bewust met zijn ziekte om te gaan. Genezen, beter worden of aanvaarding van de situatie krijgt hierdoor een diepere betekenis.

Binnen de medische ondersteuning is het van belang tot een bewuste onderkenning en begeleiding van de innerlijke potenties van de patiënt te kunnen komen. In dit kader past ook de visie: het Lichaam is het werkveld van de Geest.
Via de spirituele anatomie en fysiologie volgen we de weg van de indaling en werking van Geestkracht in het lichaam, elk orgaan heeft zijn eigen diepere betekenis en functie, zo ook kunnen we meerinzicht in ons bewustwordingsproces krijgen wanneer we klachten en ziekten willen verstaan vanuit deze diepten.

In dit deel gaan we systematisch de manifestatie van het lichaam en de symbolieken van de taal van het lichaam verkennen. Centraal staat de integratie van ziekte en gezondheid en de basis van het transformerende vermogen binnen ons functioneren. Vanuit de praktijkervaring, eigen inspiratie en studie, gaan we dieper in op de functie en betekenis van orgaan en orgaansystemen bij ziekte- en bewustwordingsprocessen.

Doel
- De betekenis van niet-zijn en e communicatie tussen het individu  en een orgaanstelsel
- leren verstaan
- Het begeleiden van dit innerlijke proces

Wat o.a. aan de orde komt
- Anatomie en spiritualiteit
- Welke mogelijkheden liggen verborgen in een ziekteproces en wat kan de zin hiervan zijn?
- Wat is de betekenis van de eigen emotionele reactie t.o.v. dieper liggende gevoelens in het begeleidende proces van een hulpvrager?
- Wat is de specifieke kracht van de patiënt en hoe kan dit begeleid worden?
- Hoe gaan we om met de aanwezigheid van emotionele reacties in relatie tot patiënten?

Zie verder praktische informatie

terug...