SPIEGELEN MET DIEREN VOOR DE INDIVIDU, EEN TEAM OF BEDRIJF. 

Systemisch werken, hulpverlenen, therapie en ervaringsleren met paarden, honden of andere dieren. 

EEN UNIEKE METHODE MET HET DIER ALS LEERMEESTER EN SPIEGEL 

 

HOE HET WERKT? 

Momenteel werk ik vooral met de inzet van honden, maar paarden en of andere dieren zijn, indien wenselijk, ook een optie.

Door contact te maken met een dier en vervolgens samen gericht een opdracht of oefening, altijd op de coachvraag afgestemd, te doen, krijgt de deelnemer non-verbale feedback van het dier. 

In de interactie geeft het dier namelijk meteen feedback! 

Dat is handig want mensen stellen feedback soms uit of durven deze, om allerlei redenen, niet te geven. 

Echter met deze directe feedback kan je meteen aan de slag. 

Het dier is daarbij: puur natuur, direct, in het hier en nu, kijkt niet naar rang of stand, heeft geen dubbele agenda, is niet verwikkeld in een ‘politiek- of manipulatief spel’. 

Effectiviteit, efficiëntie en blijvende resultaten zijn dan ook de kernbegrippen als we het hebben over coaching of systemisch werken met inzet van dieren! 

 

DIEREN KUNNEN HELPEN 

·      Aandachtspunten of problemen in de paarden/hondenspiegel aan te zien. 

·      Zien en ervaren hoe een dier op jou of reageert. 

·      Ervaringsgericht leren door en direct bijstellen van wat het resultaat van deze 

        nieuwe oplossing is. 

·      Succeservaring op te doen: Je leert meteen zelf hoe een succesvolle oplossing 

        bereikt kan worden. 

·      Inzicht te krijgen in de eigen acties. 

·      Leren opkomen voor jezelf 

·      Onverwerkte zaken laagdrempelig verwerken. 

·      En nog veel meer! 

 

Voordelen:

•     Inzicht en richting krijgen en geven in werk, relaties, gezondheid en welzijn. 

•     Betere samenwerking en communicatie leidt tot een krachtig team. 

•     Elkaars competenties ontdekken, waarderen en benutten. 

•     Ontwikkelt natuurlijk leiderschap en verantwoordelijkheidsgevoel. 

•     Ervaringsgericht en probleemoplossend inzicht geven in je wensen, talenten 

        en kwaliteiten. 

•     Hervinden van de eigen potentie en kracht. 

•     Balans tussen hoofd, hart en ziel, denken voelen en handelen. 

 

COACHING VOOR PARTICULIEREN
Voor individuele vragen, maar ook voor relaties, gezinnen, intervisie of vriendengroepen.
Veel voorkomende coachthema’s zijn:
Stress, burn-out, vastlopen in werk en/of relaties, onzekerheid, frustraties, omgaan met gepest worden, keuzes kunnen maken, leren communiceren, grenzen stellen, trauma- of verliesverwerking. 

Coaching met dieren geeft inzichten of lost problemen op door ze heel duidelijk, en tegelijkertijd op aanvaardbare wijze neer te zetten. 

Je kunt er vervolgens direct mee aan de slag. 

De resultaten zijn verbluffend, want de feiten worden door het dier “vertelt”, zichtbaar en ervaarbaar gemaakt.
Door contact te maken met het dier vorm je samen een kudde of een roedel, waar non-verbale communicatie, vertrouwen en veiligheid uitermate belangrijk zijn.
Het dier is altijd puur natuur en in het hier en nu. 

Het heeft geen dubbele agenda en oordeelt niet. 

Je krijgt non-verbale feedback waardoor je inzicht en antwoorden krijgt, welke direct toepasbaar kunnen zijn. 

 

INDIVIDUELE AANDACHSTPUNTEN 

·    Loop je vast in werk en/of relaties? 

·    Voel je je gestrest of heb je een Burn-out? 

·    Heb je moeite met overleggen, samenwerken, of last van frustratie? 

·     Ben je kwetsbaar, overgevoelig of hoog sensitief? 

·     Heb je moeite met grenzen stellen? 

·    Wat is jouw passie, zijn jouw talenten? 

·    Waar ligt jouw kracht? 

·    Effectief leren communiceren. 

·    Zelfinzicht en zelfvertrouwen versterken. 

·    Leidinggeven aan en vanuit jezelf. 

 
 

COACHING VOOR BEDRIJVEN EN TEAMS
Inzicht Creëren
Wij stellen uw medewerkers centraal en helpen een team tevens beter te functioneren. 

Medewerkers van een onderneming zijn zeer belangrijk, veelal zijn ze het wandelend kapitaal!. 

Gezonde en stabiele medewerkers betekent een sterk team en daarmee vaak een goed resultaat.
Door de inzichten die verworven worden en door het leren oplossen van de ‘puzzels’ in samenspel met de paarden of honden kan er veel veranderen. Soms brengen de lessen werkelijk grote persoonlijke veranderingen teweeg: niet alleen verandert direct (soms in minuten!) het contact en de relatie met het paard of de hond, maar ook het contact en de relatie tot anderen, zoals collega’s, werkgevers, familieleden en vrienden.
Voor bedrijven en teams wordt vooral gewerkt met de inzet van paarden. 

Het paard laat zien dat oude gewoontes en patronen soms in onze gedachten wel afgeleerd waren, maar niet in de dagelijkse praktijk en het onderbewuste. Is dit het geval, dan blijkt het extra moeilijk om de problemen, die hierdoor kunnen ontstaan, op te lossen. 

Door het inzicht dat het paard geeft, kan hier opnieuw en bewust mee aan de slag gegaan worden.

Vaak blijkt dan dat de oplossing op snelle en constructieve wijze bereikt kan worden. 

 

Serieus resultaat: 

Samenwerking ontstaat wanneer collega’s inzichten over zichzelf en hun teamgenoten krijgen. 

Teams gaan elkaar beter begrijpen en komen sterker voor de dag. Arbeidsethos en collegialiteit verbeteren. 

 

MOGELIJKE THEMA’S VOOR TEAMS 

    Optimaliseren of verbeteren van de communicatieve vaardigheden. Versterken van de samenwerking met het Management Team. 

    Wat zijn jouw competenties en vaardigheden en hoe kunnen deze zo goed mogelijk 

        benut worden?

    Hoe geef en ontvang je feedback van het teamlid of leidinggevende? 

    Is de balans tussen werk en privé zoek?

    Kan en wil je werken vanuit passie of innerlijke kracht? 

 

VOOR LEIDINGGEVENDEN 

·     Natuurlijk leiderschap ontwikkelen. 

·     Optimaliseren of verbeteren van de communicatieve vaardigheden. 

·     Versterken van de samenwerking met het Management Team, medewerkers en 

        collega’s. 

·     Conflicten herkennen, erkennen en oplossen. 

·     Hoe geef en ontvang je feedback? 

·     Worden resultaten wel beloofd maar niet gehaald? 

·     Systemisch werk en organisatie opstellingen. 

 

HULPVERLENEN, THERAPIE EN ERVARINGSLEREN
Mensen die verlies, verdriet of trauma hebben ervaren en/of kinderen met aanpassings-, leer- of gedragsproblemen komen tot rust bij honden en paarden.
Het dier voelt perfect aan wanneer iemand onzeker, verdrietig, druk of uit balans is. 
Hij ziet wat je nodig hebt, houd je een spiegel voor. En daar hoef je niet méér voor te doen dan alleen maar bij hem te zijn, te zitten, te spelen of een stukje met hem te wandelen. Als je niet duidelijk bent, neemt hij soms letterlijk een loopje met je, of doet juist niet wat je vraagt.

Mijn dieren werken als co-therapeut en ondersteunen op een leuke, laagdrempelige wijze bij de begeleiding van mensen met levensvragen, problemen of (traumatische) aandoeningen.
Door het doen van oefeningen, minder praten maar wel zelf ervaren, leer je op de juiste manier contact te maken, aandacht te vragen, grenzen aan te geven of gewoon wat rustiger te worden. 

 

Onderzoek 

Diverse studies laten zien dat therapie met paarden of honden positief effect kan hebben voor mensen met levensvragen, een trauma, leer- of gedragsstoornis. Ook kinderen met ADHD hebben baat bij deze vorm van ondersteuning en begeleiding. Drukke kinderen komen vanzelf tot rust.
Persoonlijke en sociale vaardigheden worden sterker ontwikkeld, door niet alleen te leren kijken naar het dier, maar ook door te ervaren hoe de samenwerking kan zijn. Het is algemeen bekend dat dieren een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van kinderen met sociale belemmeringen. 

Dieren communiceren veel, maar zonder praten, ze hebben geen weerwoord, hebben geen boze blikken, zijn altijd eerlijk en te vertrouwen. Een paard of hond verlaagt drempels, confronteert en reageert op dat wat echt is in ons, ongeacht wat we zeggen of denken.
Een dier accepteert je zoals je bent, of je nu dik of dun bent, wel of geen handicap hebt, Het gaat niet alleen om het contact maken, maar ook om het in beweging komen en zijn met het dier. 

 

Wilt u meer weten over de terieven, neem dan gerust even contact op.

terug...