Spiegelen met je pup of jonge hond

Op afspraak

WAT IS SPIEGELEN? 

Onder “spiegelen” verstaan we dat men het gedrag van de ander, in dit geval de pup of jonge hond, gebruikt om zich bewust te worden van het eigen gedrag, de energie uitstraling, de stemcommunicatie en de lichaamstaal.

Door te spiegelen wordt onbewust gedrag en energie uitstraling bewust gemaakt. Spiegelen is ervaringsleren. 

Door in de spiegel te kijken die een hond je voorhoudt, ontstaat er een bewust- wordingsproces. Er komt meer duidelijkheid over het effect dat het gedrag en de energie die men uitstraalt, heeft op de hond.

Ik help u om de vertaalslag te maken naar de praktijk van alledag. De ervaringen blijven in beelden, geluiden en lichaamsgevoel nog lang aanwezig in uw bewustzijn. 

Het werken met dieren als spiegel is een laagdrempelige en speelse manier om snel tot de kern van iets door te dringen.

En specifiek het spiegelen met jonge honden is ook zeer goed in te passen binnen het gezinsleven.

WAAROM SPIEGELEN MET UW PUP OF JONGE HOND?
Wanneer men al vroeg begint het spiegelproces te leren kennen, begrijpen en hanteren kan er veel meer kwaliteit aan het leven van mens en dier worden toegevoegd.

Wat vertelt de hond u?
Zo jong als de hond is, zijn natuur is erop gericht zichzelf zo snel mogelijk te kunnen "handhaven en redden" in de roedel waar hij verblijft. Zijn plek zoeken, vinden en behouden. 

Hiervoor scant hij voortdurend zijn omgeving en roedel-genoten, dus ook de mens; huisgenoten, baasje en hun relaties.

Het gedrag en de energie van een hond beïnvloed mensen en de energie en het gedrag van mensen beïnvloed een hond.

Opvoeden van een hond is wat anders dan training en training is weer wat anders dan spiegelen, coachen en communiceren met honden.

Wanneer er problemen bij een hond lijken te zijn, vraag ik mij ook altijd af: "Hoe is de taal, de energie en omgeving van de eigenaar?" 

Iedere relatie is mens, energie- en omgeving gebonden.

 

WAT LEERT U?

Tijdens het spiegelen met uw Puppy of jonge hond leert u als eigenaar op een verfrissende en inspirerende manier te kijken naar en te communiceren met uw hond!!!

  • U leert samen vanuit energie te werken en te reageren! Belevenis en gevoel zijn essentiëler dan woorden.
  • U leert over het wat en hoe rond een innerlijke motivatie. 
  • U leert welk effect een actie van binnenuit heeft ten opzichte van een commando.
  • U wordt bewust gemaakt wat de eigen onge-makken, stemmingen of conflicten doen met uw hond door u te realiseren; welk gevoel geeft dit u? En wat ziet u bij de hond? Er is dan een (on)bewuste uitstraling van de boosheid, pijn, onzekerheid of wat er bij dat ongemak hoort. Dit leidt niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw hond, tot verlies van veiligheid, vertrouwen of zekerheden. En dit wordt zichtbaar in de lichaamstaal en het gedrag van de hond.

De balans tussen wat iemand voelt van binnen en uitstraalt naar buiten toe kan duidelijk worden doordat de hond puur en zeer direct reageert.

 

BALANS

Bent u wel zo zeker als u zich voordoet?
Heeft u echt dat zelfvertrouwen dat u denkt uit te stralen?

Wanneer de “binnenkant” niet congruent is met de “buitenkant” zullen honden, zo jong als ze zijn, dat direct doorhebben. 

Verborgen patronen kunnen zichtbaar gemaakt worden en zo komt er ruimte voor bewustwording van onbewuste onbekwaamheid of nog onontdekte kwaliteiten, zowel van uzelf als van uw pup of jonge hond.

 

WAT LEVERT HET OP?

Het op deze wijze werken met uw pup of jonge hond biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige en leuke manier diep in de spiegel te kijken en een optimale relatie met uw hond te krijgen. 

Doordat de hond feilloos kan zien, voelen (fysiek en emotioneel), ruiken en zelfs proeven wat er (onbewust) speelt, word je in heel je wezen uitgedaagd.

En reken maar dat puppy's en jonge honden uitdagend zijn.

 

DE HOND ALS SPIEGEL KAN LEIDEN TOT:

Inzichtelijk maken van eigen gedrag

Bewustwording van de eigen en omgevingsenergie uitstraling

Vergroting van het observatievermogen

Beter kunnen afstemmen op de ander

Stabiele zelfcontrole

In gang zetten van een proces van herstel

 

En in het algemeen leidt het tot vergroten van het zelfvertrouwen door middel van het opdoen van  meer succeservaringen. 

En natuurlijk leidt het tot een optimale relatie tussen u en uw hond. 

 

terug...