“Het lichaam als Tempel van de Ziel”

Duur: 10 dagen

Algemeen:

Het ziek-zijn van de mens kan een innerlijk groeiproces inhouden. De herkenning van dit proces is voor zowel hulpverlener als patiënt is van grote betekenis. Vanuit deze herkenning en erkenning kan de patiënt veelal beter met zijn ziekte omgaan, waardoor de kwaliteit van zijn leven verbetert. Genezen betekent niet altijd beter worden, want in een proces van ziekte of sterven kan veel heelheid, dus genezing aanwezig zijn.  Binnen de medische ondersteuning is het mogelijk tot en bewuste herkenning en begeleiding van de innerlijke potenties van de patiënt te komen. In dit kader past ook de visie: het lichaam is het werkveld van de geest.  Via spirituele anatomie en fysiologie volgen we de weg van de indaling en werking van geestkracht in het lichaam. Elk orgaan heeft zijn diepere betekenis en functie. Wanneer we klachten en ziekten willen verstaan vanuit deze diepten, kunnen we meer inzicht in het bewustwordingsproces krijgen.
 
Doel:

Verdiepen van kennis betreffende anatomie, fysiologie en pathologie.

- Kennis en inzicht verkrijgen vanuit de spirituele achtergronden van patronen en onderlinge verbanden

-van signalen, symptomen klachten en het gezond omgaan met ziekten. Vanuit praktijkervaring, eigen inspiratie en studie, gaan we dieper in op de functie en  betekenis van      

- orgaan en orgaansysteem bij ziekte en bewustwordingsprocessen.

 

Wat o.a. aan de orde komt:

- Reguliere, complementaire en geestelijke natuurheelkundige aandacht: Anamnese, onderzoek en diagnostiek; wat kan en mag wel en wat niet.

- Intercollegiale communicatie: door- of terugverwijzing en communicatie (schriftelijk en mondeling) naar en met andere disciplines, arts en of specialist.

- Uitdiepen en bestuderen van anatomie, fysiologie, pathologie en het herkennen van de spirituele achtergronden:

- Weefselleer; cellen, weefsels en organen

- Bewegingsstelsel; beenderen, gewrichten en spieren

- Tractus digestivus; Maag/darmstelsel, spijsvertering en onderbewustzijn

- Tractus circulatoire; Circulatiesysteem; Hart, bloedvaten, bloed en lymfesysteem

- Tractus respiratoir: Luchtwegen en adem

- Tractus urogenitalus; Geslachtsorganen, seksualiteit, scheppingsenergie

- Tractus cerebrales; Centraal zenuwstelsel, geestkracht en denken

- Hormonaal- en immuunsysteem, emoties, geestelijke impulsen

- Zintuigen, huid en haar

- Psychisch functioneren; Geestelijke gezondheid, psychologie en psychiatrie

- Concrete herkenbaarheid en praktische toepasbaarheid van de innerlijke kracht in het genezingsproces

- Spiritualiteit binnen de pathologie, samenwerking en tegenkracht tussen de diverse niveaus van bewustzijn.


We zullen op deze dagen ook aandacht aan ons eigen lichaam en innerlijke geven door te werken met uitwisseling van praktijksituaties, diagnostische oefening, lichaamsoefeningen, visualisaties enz.
Er wordt gebruik gemaakt van gedetailleerde kaarten en diverse atlassen, driedimensionale modellen en video. De module kan worden afgesloten met een examen.
In het kader van dit opleidingsonderdeel is het mogelijk, tegen geringe kosten, een bezoek te brengen aan een Anatomisch Museum, e.a. onder begeleiding van de docent.
De module is verdeeld over 10 dagen en omvat 80 docent-contacturen en ongeveer 150 uur t.b.v. zelfstudie en realisatie van de huiswerkopdrachten. De module wordt afgerond met een toetsing.

Zie verder praktische informatie

terug...