KINDERCOACHING MET INZET VAN HOND OF PAARD
 

Paarden kennen geen oordeel; “plakken geen stickertjes op mensen”. Ieder mens, ieder kind is een eigen persoonlijkheid, heeft eigen interesses, vaardigheden, mogelijkheden, beperkingen  en een eigen innerlijke belevingswereld. 

Het coachen van kinderen vraagt een andere benadering dan het coachen van volwassenen. 

Er wordt op een professionele en  verantwoorde wijze gewerkt met verschillende ervaringsgerichte werkvormen en oefeningen met dieren. De begeleiding is per kind heel anders en wordt vanuit zijn eigen nivo en behoeften in vertrouwen gecoacht.

Kindercoaching met inzet van paarden of hondenis een laagdrempelige vorm van begeleiding  voor kinderen die  extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Vanuit behoeften en de kwaliteiten van het kind wordt gewerkt aan de vaardigheden die uw kind kunnen helpen om zichzelf te mogen zijn op een manier die voor iedereen prettig is. Met de focus op zich fijn voelen zowel thuis, op straat en op school. 

Uw kind kan lerenmeer zelfvertrouwen en beter contact te krijgen met de mensen om hem of haar heen. 

Verbinding, concentratie, balans en contact. Leren door feedback van een paard of hond. Duidelijk, direct, eerlijk en open. 

 

Relaties

Samen met je kind nieuwe dingen ervaren en ontdekken. Of gezellig met je broertje of zusje samen opdrachten met paarden of honden uitvoeren. Dit is goed voor de onderlinge verbinding en het geeft vaak verrassende nieuwe inzichten.

Wat je tegenkomt tijdens het werken met honden of paarden, is vaak ook een knelpunt in het gezin. Maar nu kan dit objectief en neutraal aan het licht gebracht worden en kan er onder begeleiding van de coach gewerkt worden aan haalbare oplossingen op korte termijn.

 

Doelstelling

Doel van de sessies is om te zorgen dat het kind leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht en keuzemogelijkheden te ontplooien, zodat het kind kan groeien en zich positief kan ontwikkelen. Te kunnen ontspannen en (weer) plezier of zin te hebben,omdat hij/zij zichzelf mag en kan zijn.

 

De resultaten zijn verbluffend, want de feiten worden door het paard of de hond “vertelt”, zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. 

Door contact te maken met het dier vorm je samen een kudde of een roedel, waar non-verbale communicatie, vertrouwen en veiligheid uitermate belangrijk zijn. 

Het paard of de hond is altijd puur natuur en in het hier en nu. Het heeft geen dubbele agenda en oordeelt niet. Je krijgt non-verbale feedback waardoor je inzicht en antwoorden krijgt, welke direct toepasbaar kunnen zijn.

 

HULPVERLENEN, THERAPIE EN ERVARINGSLEREN 

Kinderen die verlies, verdriet of trauma hebben ervaren of aanpassings-, leer- / gedragsproblemen hebben komen tot rust bij honden en paarden.

Het dier voelt perfect aan wanneer iemand onzeker, verdrietig, druk of uit balans is. Hij ziet wat je nodig hebt, houd je een spiegel voor. En daar hoef je niet méér voor te doen dan alleen maar bij hem te zijn, te zitten, te spelen of een stukje met hem te wandelen. Als je niet duidelijk bent, neemt hij soms letterlijk een loopje met je, of doet juist niet wat je vraagt. 

Mijn dieren werken als co-therapeut en ondersteunen op een leuke, laagdrempelige wijze bij de begeleiding van mensen met levensvragen, problemen of (traumatische) aandoeningen. 

Door het doen van oefeningen, minder praten maar wel zelf ervaren,  leer je op de juiste manier contact te maken, aandacht te vragen, grenzen aan te geven of gewoon wat rustiger en meer ontspannen te worden.

 

HOE WERKT HET?

Dieren accepteren iemand zoals hij is. 

Dieren zijn gevoelig voor de fijnste vormen van communicatie. Ze zijn begrijpend, tonen liefde en bescherming. Deze natuurlijke benadering kan een ingang zijn naar ontspanning, balans, (zelf)vertrouwen, kracht en contact. 

Na de eerste kennismaking wordt duidelijk waar aan gewerkt moet of kan worden. Dit noemen we de coachvraag. Er wordt een concreet voorstel aan u gedaan voor het aantal sessies en een evaluatie.

Er kan daarna een nieuwe coachvraag gesteld worden of er kan gestopt worden, omdat er voldoende positieve verandering op gang is gekomen.

Effectiviteit, efficiëntie en blijvende resultatenzijn dan ook de kernbegrippen als we het hebben over coaching of systemisch werken met inzet van dieren!

 

Diverse mogelijke thema’s:

*    Motivatie, concentratie, weerstand en doorzettingsvermogen

*    Omgaan met angsten

*    Vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid

*    Ontwikkelen van een positief zelfbeeld

*    Sociale vaardigheden ontwikkelen

*    Zelfvertrouwen en assertiviteit

*    Leren omgaan met emotionele processen

*    Ouder – kind relatie versterken

*    Communicatie en respect 

*    Grenzen en assertiviteit

*    HSP en hoog gevoeligheid

 

Onderzoek

Diverse studies laten zien dat therapie met paarden of honden positief effect kan hebben voor mensen met levensvragen, een trauma, leer- of gedragsstoornis. Ook kinderen met ADHD hebben baat bij deze vorm van ondersteuning en begeleiding. Drukke kinderen komen vanzelf tot rust. Persoonlijke en sociale vaardigheden worden sterker ontwikkeld, door niet alleen te leren kijken naar het dier, maar ook door te ervaren hoe de samenwerking kan zijn. Het is algemeen bekend dat dieren een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van kinderen met sociale belemmeringen. Dieren communiceren veel, maar zonder praten, ze hebben geen weerwoord, hebben geen boze blikken, zijn altijd eerlijk en te vertrouwen. Een paard of hond verlaagt drempels, confronteert en reageert op dat wat echt is in ons, ongeacht wat we zeggen of denken. Een dier accepteert je zoals je bent, of je nu dik of dun bent, wel of geen handicap hebt, Het gaat niet alleen om het contact maken, maar ook om het in beweging komen en zijn met het dier. 

 

TARIEVEN:

Eerste gesprek: duur ± 0,5 uur; € 35,- incl. BTW.

o  Kennismaking

o  Intake gesprek

o  Doel en beoogd resultaat vaststellen 

o  Eerste contact met paard en of de honden

o  Afspraken inplannen

Coachsessie: 

Individueel € 45,- incl.BTW per half uur 

Gezinsessie (maximaal 5 personen):

Duur ± 1,5 uur € 150,-incl. BTW

Familiesessie(evt. met hapje of drankje) offerte op aanvraag.

terug...