COACHING BIJ VERANDERINGEN, VERLIES OF TRAUMA 
MET INZET VAN HOND OF ANDER DIER 
VOOR KINDEREN EN JONG VOLWASSENEN
 

Ook kinderen en jong volwassenen hebben vaak te maken met veranderingen, verlies of trauma. 

Dieren kennen geen oordeel; “plakken geen stickertjes op mensen”. 

Ieder mens, ieder kind, is een eigen persoonlijkheid, heeft eigen interesses, vaardigheden, mogelijkheden, beperkingen  en een eigen innerlijke belevingswereld, ook wanneer dit een verlies of trauma betreft. 

Het coachen van kinderen en adolescenten vraagt een andere benadering dan het coachen van volwassenen. 

Er wordt op een professionele en  verantwoorde wijze gewerkt met verschillende ervaringsgerichte werkvormen en oefeningen met dieren. 

De begeleiding is per kind heel anders en wordt vanuit zijn eigen nivo en behoeften in vertrouwen gecoacht. 

Bij kinderen en jong volwassenen wordt vooral met de inzet van honden gewerkt.

 

Doelgroep

Kinderen en adolescenten (van 6 – 20 jarigen) die een veranderings-, verlieservaring of trauma hebben meegemaakt.

Mogelijk aangevuld met coachsessies, evenzo met de hulp van hond of een ander dier, voor ouders of naastbetrokkenen.

 

Doel

Doel van de sessies is om te zorgen dat het kind (weer) leert te vertrouwen op het leven, zijn of haar eigen kracht en keuzemogelijkheden kan ontplooien, gevoelens en emoties kan en mag uiten,  (weer) plezier of zin te gaan hebben, zichzelf mag en kan zijn.

Met behulp van het dier gaan we de verbinding met het dagelijks leven, gezin, school, vrienden hervinden, ondersteunen en ontwikkelen; 

1.     Leren leven met veranderingen

2.     Leren vormgeven en uiten van gevoelens en emoties

3.     Zelfvertrouwen ontwikkelen

4.     Eigenwaarde en positief zelfbeeld stimuleren 

5.     Sociale vaardigheden rond het omgaan met verlies

6.     Zelfbeheersing en Levensbalans hervinden

7.     Passie, talenten en kwaliteiten blijven zien en ontwikkelen

 

Hoe het werkt:

Vanuit de behoeften en de kwaliteiten van het kind wordt gewerkt aan de vaardigheden die het kind kunnen helpen om het verdriet te kunnen hanteren en hierin zichzelf te mogen zijn op een manier die voor iedereen acceptabel is. 

Onderwerpen als verbinding, concentratie, balans en contact staan centraal in de feedback van het dier; dieren zijn duidelijk, direct, eerlijk en open. 

Wat je tegenkomt tijdens het werken met dieren, is vaak juist het knelpunt in het rouwproces. Maar nu kan dit objectief en neutraal aan het licht gebracht worden en kan er onder begeleiding van de coach, samen met de inzet van de dieren, hieraan gewerkt worden.

Dieren accepteren iemand zoals hij is. 

Ze zijn gevoelig voor de fijnste vormen van communicatie, begrijpend, tonen liefde en bescherming. 

Deze natuurlijke benadering kan een ingang zijn naar ontspanning, balans, (zelf)vertrouwen, kracht en contact. 

 

Door contact te maken met een hond of ander dier en vervolgens samen gericht een opdracht of oefening, altijd op de coachvraag afgestemd, te doen, krijgt een deelnemer in de interactie met het dier non-verbale feedback. 

Het dier is daarbij: puur natuur, direct, in het hier en nu, kijkt niet naar rang of stand, heeft geen dubbele agenda, is niet verwikkeld in een ‘politiek- of manipulatief spel’. En met deze directe feedback kan je meteen aan de slag.

 

In samenwerking met dieren wordt je op een speelse en laagdrempelige wijze uit je comfortzone gehaald, dieren hebben de kwaliteiten om hulpverlening te vergemakkelijken en biedt een krachtige ondersteuning bij diverse soorten vragen, probleem verwerken en/of oplossen. 

Na de eerste kennismaking wordt duidelijk waaraan gewerkt moet of kan worden. 

Er wordt een concreet voorstel aan u gedaan voor het aantal sessies en een evaluatie. 

Deze vorm van ervaringsleren gaat uit van het principe welke ik al jaren hanteer: “het dagelijks leven als leerschool”

 

Onderzoek

Diverse studies laten zien dat therapie met paarden of honden positief effect kan hebben voor mensen met levensvragen, trauma of een andere stoornis. 

En het is algemeen bekend dat dieren een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van mensen. 

Dieren communiceren veel, maar zonder praten, ze hebben geen weerwoord, hebben geen boze blikken, zijn altijd eerlijk en te vertrouwen. Een paard of hond verlaagt drempels, confronteert en reageert op dat wat echt is in ons, ongeacht wat we zeggen of denken.
Een dier accepteert je zoals je bent, of je nu dik of dun bent, wel of geen handicap hebt, 

Het gaat niet alleen om het contact maken, maar ook om het in beweging komen en zijn met het dier. 

 

I

terug...