Module 2: Pijnbegeleiding: “Van leiden naar leiden”

Duur: 3 dagen

Pijn is een bijzonder fenomeen.
We zullen ons eerst bewust moeten worden van wat we zelf onder pijn verstaan, leren onderscheid te maken in de verschillende soorten pijn en de vele vormen van pijngewaarwording, voor we ons te kunnen verdiepen in de begeleiding ervan.
We kennen de pijn van het vallen en van het opstaan. De zorg voor onze gezondheid vraagt aandacht voor de pijnbeleving en pijnervaring op andere niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal maar ook sociaal en spiritueel. We gaan in op de diverse niveaus van bewustzijn en de relatie tot pijn in het dagelijks leven, bij ziekte en sterven.

Doel:
- Een verdieping in het fenomeen pijn.
- De signaalfunctie van pijn leren zien en patiënten er op een andere manier mee leren omgaan.
- Het begeleiden van het pijnproces
- Het persoonlijk functioneren van de hulpverlener in relatie tot de patiënt
- Het herkennen van en werken met de innerlijke kracht.

Wat o.a. aan de orde komt:
- Van pijnbestrijding naar pijnbegeleiding, grens en begrenzing.
- De mens als totaliteit, de innerlijke kracht van de mens.
- Acute en chronische pijn; signalering en pijnzintuig.
- Bewustzijn, gewaarwording en beleving van pijn.
- Soorten pijn: o.a. fantoompijn en neurogene pijn.
- Dualiteit van pijn.
- Beïnvloeding en transformatie van pijn.

Zie verder praktische informatie
terug...