"HET LICHAAM ALS TEMPEL VAN DE ZIEL"

Spirituele anatomie, medische basiskennis en inzet van Essentiële Olie

 

Algemeen

Het ziek-zijn van de mens kan een innerlijk groeiproces inhouden. De herkenning van dit proces is van grote betekenis. Vanuit deze herkenning en erkenning kan men veelal beter met zijn ziekte omgaan, waardoor de kwaliteit van zijn leven verbetert. Genezen betekent niet altijd beter worden, want in een proces van ziekte of sterven kan veel heelheid, dus genezing aanwezig zijn. 

Het is mogelijk om tot een bewuste herkenning en begeleiding van de innerlijke potenties, de geheimcodes, van de mens te komen. In dit kader past ook de visie: het lichaam is het werkveld van de geest. Elk orgaan heeft zijn diepere betekenis en functie. Wanneer we klachten en ziekten willen verstaan vanuit deze diepten, kunnen we meer inzicht krijgen in het bewustwordingsproces. Spirituele anatomie en medische basiskennis is het leren verstaan van de geheimcode van het menselijk lichaam. 

 

Doel

-      In deze bijeenkomsten worden de deelnemers op een inspirerende wijze wegwijs gemaakt 

         in de spirituele anatomie en medische basiskennis en de inzet van essentiële oliën.

-      Kan men kennis en inzicht verkrijgen vanuit de spirituele achtergronden van patronen en 

        onderlinge verbanden van signalen, symptomen, klachten en leren gezond hiermee om te 

        gaan.

-      Vanuit praktijkervaring, eigen inspiratie en studie, gaan we dieper in op de functie en 

        betekenis van orgaan en orgaansystemen bij bewustwordingsprocessen.

Indien men bij alle bijeenkomsten aanwezig is, ontvangt men een certificaat.

 

Wat o.a. aan de orden komt:

We zullen tijdens deze bijeenkomsten aandacht geven aan ons eigen lichaam en innerlijk door naast inleidingen ook te werken met uitwisseling van praktijksituaties, diverse lichaamsoefeningen, visualisaties en hoe de essentiële oliën hierbij in te zetten. 

- Uitdiepen en bestuderen van anatomie, pathologie en het herkennen en toepassen van de 

  spirituele achtergronden:

- Spiritualiteit binnen de pathologie; samenwerking en tegenkracht tussen de diverse niveaus 

  van bewustzijn. 

- Concrete herkenbaarheid eb praktische toepasbaarheid van de innerlijke kracht in het 

  genezingsproces

- Weefselleer; cellen, weefsels en organen

- Beenderen, gewrichten en spieren

- Centraal zenuwstelsel, geestkracht en denken

- Circulatiesysteem; Hart, bloedvaten, bloed en lymfesysteem

- Luchtwegen en adem

- Hormonaal- en immuunsysteem, emoties, geestelijke impulsen 

- Geslachtsorganen, seksualiteit, scheppingsenergie

- Maag/darmstelsel, spijsvertering en onderbewustzijn

- Zintuigen, huid en haar

- Diverse passende essentiële oliën zullen de bij de orgaansystemen en organen besproken worden.

 

Voor wie?

Voor al diegenen die natuurlijke gezondheidsbeleving van belang vinden en graag meer willen leren over het lichaam gekoppeld aan spirituele ontwikkeling en integratie van Geest, ziel en lichaam en het gebruik daarbij van Essentiële Oliën. 

 

terug...