DE LIFE CODES

Duur: 1 dag; introductieworkshop

Een scholing voor hart, hoofd en ziel

Tijdens deze introductie krijg je een glimp aangeboden op de workshops van de Living Life School.

Een spiritueel pad met zeven workshops en zeven thema's. 

Deze scholing is geschikt voor iedereen die zijn of haar persoonlijke ontwikkeling een flinke boost wil geven of de Spirituele Intelligentie wil ontwikkelen en verdiepen.

Er zijn veel mensen die a.h.w. “met hun ziel onder de arm lopen”!

Deze competentie gerichte begeleiding is vooral gericht op het versterken van het onderliggende gevoel van eigenwaarde, het bewust worden van de eigen kernkwaliteiten en het praktisch leren omgaan met  het thema (hoog)gevoeligheid.

Veelal blijkt een gebrekkige en lage eigenwaarde en hooggevoeligheid twee thema’s die bij zeer veel mensen een belangrijke  rol spelen. Deze twee thema’s worden vanuit aanvullende visies toegelicht en praktische handvaten worden geboden.


Doel
Soms blijkt het dat mensen onvoldoende in staat  om (emotionele) prikkels zodanig te reguleren dat de basis stevig genoeg is om goed te participeren en/of goed te functioneren in werk/gezin. Bedoeling is om leefstijl adviezen te integreren.
Het  uiteindelijke doel van deze begeleiding is om de persoonlijke basis zodanig te versterken dat men minder afhankelijk wordt van hulpverlening en hulpverleners; dat het dagelijks functioneren, de eigen waarde en het zelfbeeld wordt verbeterd
Dat de stabiliteit, draagkracht, het zelfinzicht en verantwoordelijkheid versterkt wordt.

Deze begeleiding bevat voortdurend het drie stappen plan:
-    Het verkrijgen van kennis en inzicht
-    Het daadwerkelijk leren gebruiken en toepassen van die kennis en inzichten
-    Het benadrukken van discipline om het geleerde te integreren

Onderwerpen waar aan gewerkt wordt:

Wie ben ik, wat kan ik, wat verlang ik, wat wil ik, wat zeg ik, wat komt mij toe, waar ben ik naar opweg

Wie ben ik? De innerlijke verkenningstocht naar “Wie ben ik?” Het samenspel tussen verleden, heden en toekomst. De werking van geest, ziel en persoonlijkheid in het dagelijks leven.

Wat kan ik? Levenslessen als groeiproces, bewust omgaan met schaduw en licht. Verantwoordelijk in eigen hand nemen.

Wat verlang ik? Wat is mijn diepste verlangen, hoe kan ik dit verlangen gaan leven?

Wat wil ik? Werken met en aan de eigen innerlijke kracht en de manifestatie van dit verlangen.

Wat zeg ik? Bewustwording rond het eigen gedachtegoed en de uitwerking daarvan in het dagelijks leven.

Wat komt mij toe? Leren kijken in mogelijkheden i.p.v. problemen.

Waar ben ik naar opweg? Handelen vanuit nieuwe normen en waarden en meer leven in vreugde.

 terug