LIVING LIFE SCHOOL

Een scholing voor hart, hoofd en ziel

Tijdens deze scholing krijg je een compleet pakket aangeboden.

Een spiritueel pad met zeven workshops en zeven thema's.

VOOR WIE?

Deze scholing is geschikt voor iedereen die zijn of haar persoonlijke ontwikkeling een flinke boost wil geven of de Spirituele Intelligentie wil ontwikkelen en verdiepen.

Wat is een Life School?

De beste Life School is natuurlijk het leven zelf. Jouw leven is en een levensechte opleiding in wie je bent, wat je wilt, je dromen en je verlangens. Op de lagere school leer je wat je doet, wat je kunt gaan worden maar waar leer je wie je echt bent?
Van oudsher werd er op de Life Schools les gegeven in het leven. Met lessen in geluk en leven, maar ook met rust van meditatie, spirituele ontwikkeling, kennis over de ziel en de codes van het leven.

De Life teachers van De Life School zijn zorgvuldig opgeleid in deze kennis en geven les op diverse plaatsen in Nederland en België. Tijdens deze opleiding krijg je een compleet menu aangeboden: een spiritueel menu met zeven workshops en zeven thema's.

Wat is jouw diepste verlangen? Wat is je passie? Ben je gaan doen wat je altijd al graag wilde?

We gaan terugblikken, stilstaan en vooruitzien vanuit hele ander perspectief dan je gewend bent te doen. We kijken met hoofd, hart en ziel,  stap voor stap, naar de reis van jouw leven en ondertussen krijg je een boeiende scholing in de kracht van persoonlijke ontwikkeling en Spirituele Intelligentie.

Zeven Life School Workshops

De Living Life School bestaat uit zeven workshops die je in zijn geheel of per workshop kan volgen.
​Elke workshop heeft een eigen thema. Tijdens deze workshops is er veel tijd en ruimte voor persoonlijke vragen en coaching omdat er in een kleine groep wordt gewerkt.

DOOR WIE ?

AnnaSofia van Hooijdonk leid je met de codes door de reis van jouw leven heen. Een levens-opleiding met een stevig vleugje ziel. Zij is gespecialiseerd verpleegkundige, auteur en daarnaast zorgvuldig opgeleid door Patty Harpenau als Lifeteacher, en samen met andere collega’s vormen zij een warm en hecht team.

Deze 7 workshops van Living Life School zijn samen een complete cursus in spiritualiteit:

Zeven dagen met zeven thema's die een vervolg op elkaar zijn, zodat je een complete scholing krijgt.

Elke workshop brengt je een nieuw stuk verdieping.

Je kunt alle zeven workshops volgen, een dag naar keuze of een paar.

Zie het als een spiritueel pakket.

 

WORKSHOP 1: Wie ben ik?
De codes van het Leven:  
​In deze workshop leer je de sleutels in je eigen leven te vinden en toe te passen om zo de ontdekking van je eigen leven te doen: de code van jouw bestaan.

WORKSHOP 2: Wat wil en kan ik?
De codes van de Ziel:
​Drie belangrijke levensvragen... ' Wie ben ik? Wat wil ik? Wat is mijn levensdoel?'In deze workshop ontdek je het antwoord op deze drie vragen en ga je op reis van je verleden naar je toekomst. ​

WORKSHOP 3: Wat verlang ik?
De codes van Groei: 
Een mens groeit langs zeven intelligenties die belangrijke bouwstenen zijn voor geluk, rust, harmonie en succes. In deze workshop leer je de psychologie van de chakra's. ​

WORKSHOP 4: Hoe focus of mediteer ik?
De codes van Rust:   
Wat is meditatie en hoe werkt het eigenlijk echt? In deze workshop leer je goed en gedegen mediteren.

WORKSHOP 5: Hoe leef ik?
De codes van het hart:
In deze workshop staat de code van liefde centraal. Wie wil je zijn? Wat wil je doen en hoe lang wacht je nog? Heb jij jezelf toestemming gegeven je liefde te delen? Mag je het leven leiden waarnaar je verlangt? En zo ja, wie ben je dan? En wat deel jij het allerliefste?

WORKSHOP 6: Hoe creëer ik? 
De codes van creatie:
Wat is jouw gave? Hoe creëer je? En wat creëer je? In deze workshop ontdek je de codes van creatie, leer je de praktijk en theorie toepassen. Door deze codes toe te passen, leer je je unieke talent tot uiting te brengen en te creëren wat je echt wilt.

WORKSHOP 7: Hoe verbind ik? 
De codes van wijsheid en verbinding:
Wat is jouw diepste wijsheid en grootste kracht? Iedereen heeft een doel in dit leven.. een unieke gave of een bijzonder talent dat hij of zij aan anderen kan geven. En als je deze unieke talenten combineert met het verlenen van diensten aan anderen, onderga je de vervoering en verrukking van je eigen ziel, wat het ultieme doel der doelen is.

 

Bijzondere vormgeving van deze workshops:

In een kort tijdsbestek van 7 bijeenkomsten wordt op bijzondere wijze kennis, wijsheid overgedragen en training  gegeven over de lifecodes aan mensen die willen ontdekken wie zij zijn, wat hun diepste verlangen is en vooral hoe zij dit werkelijk kunnen gaan leven.

De wijsheid, kennis en stof van deze Lifecodes integreer ik in praktijklessen met inzet paarden- en honden en wil zo mensen de kans geven op een bijzondere wijze hier kennis van te krijgen en bijzonder ervaringen mee op te doen.

Wat zich hierdoor in ieders leven kan ontvouwen, zou aan iedereen aangereikt mogen worden en had feitelijk de basisleer moeten zijn op alle scholen.

Wanneer mensen vanuit deze kennis en wijsheid het leven kunnen instappen zal er veel leed voorkomen kunnen worden en kunnen mensen harmonieuzer, gelukkiger en meer succesvol hun leven voluit leven.

Het materiaal, de paarden en honden waarmee gewerkt wordt kan heel diep raken; het verbind hoofd, hart en ziel, waardoor de mogelijkheid ontstaat de beste versie van jezelf te worden.

Coachen met paarden is een laagdrempelige en effectieve manier om inzicht en feedback te verkrijgen rondom persoonlijke ontwikkeling werk en op bewustwording rond relatie-, familie en (organisatie)systemen en geeft richting aan en mogelijke oplossingen bij problemen.

Het paard als spiegel, kudde-, prooidier en het gedrag van het paard zijn ingangen om de deelnemer inzichten te laten verkrijgen.

Het paard wordt op diverse manieren ingezet en men kan ontdekken welk effect zijn gedrag, attitude, gevoel, intentie of overtuigingen op zichzelf, naasten of het bedrijf kan hebben. Er wordt met en naast het paard gewerkt, maar niet er op gereden.

Coachen met honden

In plaats van met paarden kan er ook met honden gecoacht worden.
Ook dit is een laagdrempelige, effectieve en leuke manier om inzicht en feedback te verkrijgen over allerlei vragen rondom persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, werk of organisaties en geeft richting aan een weg naar oplossingen. En geeft weer andere ervaringsinzichten dan het werken met paarden.

De hond als spiegel, roedel- jachtdier en het gedrag van de hond zijn ingangen om de deelnemer inzichten te laten verkrijgen.
1 of meer honden werken met u samen, zodat u kan ontdekken welk effect uw gedrag, attitude, gevoel, intentie of overtuigingen op uzelf, naasten of uw bedrijf kan hebben.

 

VERDIEPINGSWORKSHOP; ENERGIE – EN INTEGRATIE BEHANDELING  

Algemeen

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd ter verdieping en integratie van het bewustwordingsproces van spiritualiteit in het dagelijks leven en het leren werken met de energie- en integratiebehandeling.

De basis van waaruit gewerkt wordt;

  • Centraal staat de bewustwording van wie wij in ons diepste wezen zijn;
  • Ieder mens kan komen tot een bewustwording van een helende kracht die in ieder van ons aanwezig is en de basis vormt van het leven;
  • De hele schepping is opgebouwd vanuit deze goddelijke essentie;
  • De hedendaagse mens wordt uitgenodigd om op individuele wijze tot herkenning en erkenning te komen van zijn Goddelijke kern of Geest;
  • Wanneer we ons openstellen voor deze innerlijke kracht, kan de Liefde en Wijsheid van de ziel zich in de menselijke persoonlijkheid gaan manifesteren.

Doel

De bijeenkomsten hebben tot doel deelnemers te begeleiden op hun zoektocht naar zichzelf, naar spiritualiteit in het genezingsproces.

Stap voor stap keren we naar binnen, om als zodanig het hogere en lagere bewustzijn met elkaar te integreren. Dit noemen we het integratieproces van Geest, Ziel en Persoonlijkheid. Naast de kennismaking met de ontplooiing van de mens als spiritueel wezen, gaan we dieper in op de spirituele anatomie en fysiologie.

Het geheel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

-           “WAT IS SPRITUELE GENEZING?”

-           BEWUSTWORDING EN INTEGRATIE

-           DE BEHANDELMETHODEN


Onderwerpen die hierbinnen aan de orde komen

Ø  Spirituele genezing, een weg van bewustwording

Ø  Introductie medische basiskennis en spirituele anatomie en fysiologie

Ø  Ziekte en het eigen verwerkingsproces

Ø  De rol van hulpverlener en hulpvrager

Ø  Herkenning van emoties en plaatsing ervan, de invloed op het onderbewustzijn.

Ø  Geest, Ziel en Persoonlijkheid

Ø  In contact komen met het diepere wezen in jezelf, verbinding met Liefde en wijsheid

Ø  Overzicht auravelden en chakra’s

Ø  Werkzaamheid van geestkracht in de aura en chakra’s

Ø  Leeftijdsfasen: geboorte, kindertijd, pubertijd, volwassenheid, ouder worden en sterven, bezien vanuit de spirituele achtergronden

Ø  Het functioneren van de mens en de mogelijkheden tot een eigen bijdrage in het transformatieproces

Ø  Begrippen als: dualiteit, intuïtie, scheppingsenergie en liefde

Ø  Karma en reïncarnatie in verband met de achtergronden van ziekte en lijden op de weg naar bewustwording

Ø  Innerlijke leiding en het pad van innerlijke groei

Ø  De betekenis en plaats van meditatieve belevingen.

 

Tevens kan men leren werken met de diverse behandelmethoden, te weten: de energie-, integratie- en transformatiebehandeling.

Werken vanuit spirituele genezing houdt in dat de hulpverlener de spiritualiteit in zichzelf centraal stelt en van daaruit de hulpvrager kan begeleiden door het delen van inzichten en het eventueel geven van behandelingen.

 

Anna Sofia heeft de energie- en integratiebehandeling geleerd via Magnolia Heijboer en Paulus Rijntjes (auteurs van het boek: “van Geest tot lichaam” uitgeverij Ankh Hermes).

Samen met nog een aantal mensen hebben zij de opleiding Spirituele Genezing jarenlang vormgegeven. Binnen deze opleiding stond Psychosofia centraal, welke via mw. Zohra Bertrand-Noachvanuit de hogere bewustzijnsgebieden is doorgegeven. Psychosofia staat voor Wijsheid vanuit Geest en Ziel.

Iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt kan en mag deelnemen. Van de deelnemers wordt de motivatie en bereidheid gevraagd tot een wezenlijke zelfontplooiing en zelfontmoeting. Een open houding in de daarbij behorende uitwisselingen zal evenals het ontdekken en verwerkte van de eigen mogelijkheden en beperkingen stimuleren.

De binnen de bijeenkomsten aangereikte inzichten worden gegeven vanuit een holistische visie en structurele  opbouw. Het is nodig om de energieën die hierin opgebouwd worden te kunnen gaan waarnemen en herkennen.

Indien de essentie van de behandelwijze begrepen is, kan ook de vrijheid ervaren worden om vanuit eigen inspiratie deze behandelwijze toe te passen. Hieraan wordt aandacht en ruimte gegeven zodat een innerlijke balans gevonden kan worden.

 

Naast de mogelijkheden om in groepsverband te werken, kunnen deze workshops ook individueel gevolgd worden.