Module 5 : "Een Licht op kinderen en dood"

Duur: 3 dagen

Deze module gaat over het leren leven met het sterven van kinderen en kinderen te leren omgaan met sterven, dood en rouw.
Geboren worden, leven en sterven zijn nauw met elkaar verbonden. Groeien en bewustwording gaan hand in hand met ontvangen en loslaten. Toch kan het loslaten van zekerheden moeilijk en soms heel pijnlijk zijn. Het is een intensief proces van een diep innerlijk weten dat iets losgelaten kàn worden en het werken met de verschillende stadia van denken, voelen en handelen.

Doel:
- Het leren omgaan met het stervensproces, overlijden van een kind en het rbegeleidine van het rouwproces
- Het leren om vanuit de eigen situatie en in verbinding met de innerlijke kracht, het levens- en stervensproces te kunnen hanteren en begeleiden;
- Het verdiepen van inzicht in de fasen van loslaten en verwerken en voortgaan.
- Het begeleiden van kinderen die te maken hebben met ernstige ziekte, sterven of rouw  van naasten.

Wat o.a. aan de orde komt:
Het naderend sterven gezien vanuit de ogen van een kind
- Het naderend sterven van een ouder
- Het naderend sterven van een broer of zus
- Het naderend sterven van een naast familielid; opa, oma, tante, oom enz.
- Het naderend sterven van een klasgenoot of leraar

Het naderend sterven van een kind:
- Wanneer het kind door ziekte met de eigen dood te maken krijgt
- Hoe kijken kinderen naar dood en sterven?
- Loslaten; angst en liefde
- Schuld en straf, vergeving en belonen
- Spelen en leren
- Voorstelling van de dood gezien door kinderen van diverse leeftijden
- Hoe kinderen dood en doodgaan, gezien vanuit diverse leeftijdsfases, verwerken

Kinderen en pijn:
- Pijnpreventie
- Waarnemen van pijn en pijngedrag
- Behandeling en begeleiding van pijn
- Spirituele ervaringen
- Begeleiding rond deze ervaringen

Miskramen en vroeggeboorten:
- Overlijden van een kind tijdens of kort na de geboorte
- Het overlijden van een baby, peuter, kleuter, puber, adolescent of volwassen kind
- Hoe de diverse betrokkenen, broers, zussen, leraren, vrienden en vriendinnen te ondersteunen?

De begrafenis of crematie:
- De laatste zorg
- Kinderen en de voorbereiding van een begrafenis of crematie
- Creativiteit en eigen inbreng van het kind

Het rouwproces:
- Begeleiding van ouders rond het rouwproces na het overlijden van een kind
- Begeleiding van grootouders die een kleinkind hebben verloren
- Begeleiding van het rouwproces bij kinderen
- Verder leven na verlies; Het oppakken van de draad

Opvangmogelijkheden voor het stervende kind:
- Thuis
- Het ziekenhuis
- Mac Donalds huizen
- Kinderhospices

Leerdoelem en eindtermen HBO nivo:
- Cursist heeft meer mogelijkheden verkregen in de begeleiding van terminaal zieke kinderen.
- Cursist kan verschillende ondervindingen rondom het stervensproces van kinderen in diverse leeftijdstadia benoemen en begeleiding.
- Cursist heeft meer zicht verkregen op gedragingen van een kind rondom zijn stervens- en rouwproces
- Cursist heeft zicht verkregen welke fasen ouders mogelijk kunnen doorlopen in een stervens – en rouwproces om hun kind.
- Cursist heeft meer zicht verkregen in de verschillende stadia rondom het stervens- en rouwproces van naaste verwanten rond het verlies van een kind.

Het wordt aanbevolen praktijkervaring op te doen, bijvoorbeeld door een stage of vrijwilligerswerk op een kinderafdeling of in een kinderhospice. Dit dient de student zelf te regelen.

Zie verder praktische informatie

terug