Met een andere kijk naar jezelf

Duur: 10 (individuele) bijeenkomsten verspreid over 1 jaar
Introductie
Psychische klachten kunnen hardnekkig zijn; ze zijn na een behandeltraject vaak niet verdwenen en kunnen zelfs chronisch worden.

Er zijn veel mensen met een diagnose van psychiatrische aard die onvoldoende uit de voeten kunnen met de hedendaagse behandelingen die veelal bestaan uit  behandeling met psychotherapie en medicatie of een combinatie hiervan.

Een  grote groep van (jong) volwassen cliënten met o.a. angst- en persoonlijkheids- problematiek zijn onvoldoende in staat om goed te functioneren ondanks behandeling.
Daarnaast is er een groep patiënten die ondanks meerdere behandeling tegen dezelfde problemen blijft aanlopen.

Deze multidisciplinaire en competentie gerichte training is vooral gericht op het versterken van het onderliggende gevoel van eigenwaarde, het bewust worden van de eigen kernkwaliteiten en het praktisch leren omgaan met  het thema (hoog)gevoeligheid en minder op de ziekte/ stoornis en het behandelen van de psychische symptomen als zodanig. 
In onze ervaringen zijn gebrekkige en lage eigenwaarde en hooggevoeligheid twee thema’s die bij zeer veel patiënten met psychiatrische stoornissen een belangrijke  rol spelen. Deze twee thema’s worden vanuit aanvullende visies toegelicht en praktische handvaten worden geboden.

Doel
Veel  cliënten blijken onvoldoende in staat  om (emotionele) prikkels zodanig te reguleren dat de basis stevig genoeg is om goed te participeren en/of goed te functioneren in werk/gezin. Bedoeling is om leefstijl adviezen te integreren in de training die groepsgewijs wordt aangeboden.
Het  uiteindelijke doel van deze training is om de persoonlijke basis zodanig te versterken dat cliënten minder afhankelijk worden van hulpverlening en hulpverleners; dat het dagelijks functioneren  wordt verbeterden en dat de psychische klachten verminderen.
Er is een netwerk van therapeuten waarnaar op indicatie verwezen kan worden.

Opzet
10 dagen verdeeld over een jaar met een groep van 10-12 cliënten. De psychische klachten van de betrokkenen worden voor de start van de training in kaart gebracht middels intake. Deze intake dient ook om te beoordelen wie geschikt is voor deze training ; denkend aan de stabiliteit, draagkracht, het zelfinzicht en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het effect van de training wordt  geëvalueerd  aan de hand van gevalideerde vragenlijsten.
Deze training bevat elke dag een drie stappen plan:
- Het verkrijgen van kennis en inzicht
- Het daadwerkelijk leren gebruiken en toepassen van die kennis en inzichten
- Het benadrukken van discipline om het geleerde te integreren
Er wordt minimaal 1 terugkomdag gepland na de hele cyclus. Cliënten kunnen in behandeling blijven bij hun eigen psychiater of behandelaar.

Onderwerpen die aan de orde komen:
- Wie ben ik? De innerlijke verkenningstocht naar “Wie ben ik?” Het samenspel tussen verleden, heden en toekomst. De werking van geest, ziel en persoonlijkheid in het dagelijks leven.
- Wat kan ik? Levenslessen als groeiproces, bewust omgaan met schaduw en licht. Verantwoordelijk in eigen hand nemen.
- Wat verlang ik? Wat is mijn diepste verlangen, hoe kan ik dit verlangen gaan leven?
- Wat wil ik? Werken met en aan de eigen innerlijke kracht en de manifestatie van dit verlangen.
- Wat zeg ik? Bewustwording rond het eigen gedachtengoed en de uitwerking daarvan in het dagelijks leven.
- Wat komt mij toe? Leren kijken in mogelijkheden i.p.v. problemen.
- Waar ben ik naar opweg? Handelen vanuit nieuwe normen en waarden en meer leven in vreugde.

Zie verder praktische informatie

terug...