Pijnbegeleiding

De (preventieve) zorg voor onze gezondheid vraagt aandacht voor de pijnbeleving en pijnervaring op alle niveaus:zowel fysiek, emotioneel, mentaal maar ook sociaal en spiritueel en de relatie tussen de pijn en het dagelijks leven. Pijn is altijd een signaal van het lichaam dat er iets in het functioneren niet goed is. Pijn vreet energie, vooral indien er weinig begrip vanuit de omgeving hiervoor is. Pijn, teleurstelling, verdriet en verlies vragen erom verwerkt te worden.
Het is van belang onderscheid te maken in de verschillende soorten pijn en de vele vormen van pijngewaarwording en ons bewust te worden van wat we onder pijn verstaan.
De aandacht en zorg voor ons welzijn en onze gezondheid vraagt daarom ook specifiek aandacht. Wanneer men gebeurtenissen en ervaringen een plek kan geven, komt er rust en ruimte. Dit kan met zich meebrengen dat pijn dragelijker wordt, dat de klachten kunnen reduceren of zelfs verdwijnen. Pijn is een bijzonder fenomeen.  Er zijn vele soorten pijn en pijnbeleving.
Middels een uitgebreide (pijn)anamnese wordt uw situatie in kaart gebracht en aan de hand van dit gesprek wordt u een begeleidingstraject aangeboden. Daar waar nodig wordt u doorverwezen of terugverwezen naar een arts. Het kan wenselijk zijn dat er een multidisciplinair samenwerking met een specialist of naar andere therapeut gerealiseerd wordt.

terug...