Health-Wealth-Lifestyle

Er wordt gewerkt vanuit een concept dat stoelt op kennis van en ervaring met de integrale visie dat de mens een universele eenheid van geest, ziel en persoonlijkheid is. De kwaliteit en zingeving van het leven staan voorop. Mensen leren omgaan met klachten en ziekten, leren ziekte-, veranderings- en loslatingsprocessen op een andere wijze te bezien en te accepteren en worden zich bewust van emoties, gevoelens en innerlijke beleving.


L.I.V.I.N.G. ondersteunt gezondheid, welzijn, spiritualiteit en helpt de gewenste levensstijl te realiseren. In onze huidige maatschappij waar ziekte, verlies, ontslag en faillissementen aan de orde van de dag zijn en er eigenlijk geen enkele zekerheid meer is, is het een echte uitdaging om in evenwicht te blijven.

De gezondheidszorg staat al enkele jaren in het centrum van de belangstelling. En dan niet alleen vanwege de omvang en ernst van ziekten zoals kanker, hart- en vaatlijden en AIDS, maar ook door de technologische vooruitgang die wordt geboekt bij onderzoek en bestrijding van deze en allerlei andere ziekten.
De huidige hulpverlening is in grote mate gericht op het behoud van leven en het verminderen van pijn. Toch gaat het al lang niet meer uitsluitend om het bestrijden van de symptomen van een ziekte. Desalniettemin zijn er ons inziens nog enkele belangrijke elementen waar de medische wereld in de beroepsuitoefening nog te weinig aan toe gekomen is.

Te denken valt aan:
•    De aandacht voor de eigen beleving: Hoe ervaart de mens zijn problemen of ziekte?
•    De begeleiding: Hoe ga je om met de vaak emotionele beleving?
•    Het stimuleren van de innerlijke krachten en (vaak onvermoede) mogelijkheden.

Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het helingsproces.
Het is immers wel duidelijk dat de onderlinge relatie van lichaam, geest en omgeving van grote invloed is op het verloop van het ziekteproces. Dus niet alleen ziekte of genezing afzonderlijk, maar de mens in zijn geheel dient centraal te staan in de gezondheidszorg en de hulpverlening.

terug...