Gudhjem

De wens:
Dit kleinschalige gezondheidsproject beschikt over een woonboerderij met daarbij nog enkele aangepaste schuren of kleine chalets en/of enkele kampeerplaatsen. Behalve de natuurrijke omgeving en rust is er 24 uur deskundige assistentie aanwezig en zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar.
Het gaat ons erom uw kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg te waarborgen en ruimte te bieden voor pijnbegeleiding, rouw- en verliesverwerking.
 
Voor wie?
•    Gezondheidsboerderij Gudhjem kan een uitkomst bieden en ontdekking zijn voor mensen met een burn out, intensieve levensverandering, mensen met diverse soorten verlieservaringen, (chronische) pijnklachten, lichamelijke beperkingen door ziekte, dementie of ouderdom of gewoon voor mensen, jong en oud, die er even uit willen of moeten.
•    Een speciale doelgroep die we hierin mee willen nemen zijn oude en of boeren / boerinnen, die met (dag)opvang op een landgoed gelukkiger zullen zijn dan op een (gesloten) afdeling van een verpleeg- of verzorgingshuis.
•    Het ontlasten van de mantelzorgers is onderdeel van de zorg en aandacht, door hun taken (tijdelijk) over te nemen. Daartoe bieden wij behalve consultatie en dagbehandeling, ook 24-uurs zorg, we kunnen beschikken over gekwalificeerde verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers.
•    Wij willen gasten en hun familie of vrienden een onbezorgde verblijf bieden en hen omringen met persoonlijke aandacht, respect en hartelijkheid.
•    Op speciale dagen zal er ruimte zijn om gezondheidswerkers kennis te laten maken met een educatieprogramma, welke gericht is op geintegreerde gezondheisdbeleving en bewustwording hiervan.
 
Financieen
Gelden komen o.a. binnen uit de therapeutische praktijkwerkzaamheden, dagopvang, tijdelijke opvang van enkele dagen en weken, de geboden verpleegkundige zorg en de eventuele overnachtingen. (AWBZ, PGB en GGZ). Daarnaast uit de trainingen en workshops. Daar er al enige tijd binnen een eigen praktijk gewerkt wordt zijn een aantal investeringen betreffende apparatuur t.b.v de therapeutische ondersteuning al gedaan.

terug...