Living-Life-coaching

Ik help met het bewustwordingsproces rond hun gezondheidsbeleving bij intensieve levensveranderingen, zoals bijvoorbeeld bij ziekte, verlies, pijn, sterven en rouw.

(Zie ook coachen met inzet en behulp van dieren)

 

Het lichaam liegt niet en het is het werkveld van de geest. Diep in onszelf weten we vaak het antwoord op onze klachten, kwalen, zorgen en problemen.

 

Er wordt gewerkt vanuit deze gedachte en het helpt om te komen tot een optimale ontplooiing van het mens-zijn.

In de huidige maatschappij waar ziekte, verlies, ontslag, en faillissementen, aan de orde van de dag zijn, en er eigenlijk geen enkele zekerheid meer is, kan het noodzakelijk zijn om mensen te coachen om de levenskracht en de kwaliteit van leven te herwinnen en daarna in balans te blijven.
 

Als gespecialiseerd verpleegkundige en Living Life Teacher ben ik in staat anderen te begeleiden, ondersteunen en te coachen bij het hervinden van de levenskracht en een gezonde leefstijl.

Mijn expertises liggen op het gebied van preventie, bewustwording, integratie en transformatie rond gezondheidsbeleving, welzijn en leefstijl.

Ik doe dit o.a. middels mijn deskundigheid .

Aangevuld met systemisch werk en, waar mogelijk of wenselijk, de inzet van dieren.

 

Voor wie?
•    Individuele hulpvraag
•    Bedrijven en instellingen

o.a. met onderstaande thema’s:

* Persoonlijke bewustzijnsontwikkeling

* Komen van verwonding naar verwondering

* Herwinnen van de levenskracht

* Hervinden van een gezonde en vitale lifestyle

* Anders omgaan met ziekte, pijn en verlies

* Chronische pijnklachten; "van lijden naar leiden"

* Verder leven met en na deze veranderingen

* Veranderingen van werk

* Levensverhaal en -balans opmaken en in evenwicht blijven

* In kaart brengen van wensen rondom het levenseinde

* Palliatieve zorg, zowel thuis als in het verpleeg- en/of ziekenhuis

 
Binnen Living-Life-Coaching wordt gewerkt op basis van deskundigheid van en ervaring met de integrale visie dat de mens een universele eenheid van geest, ziel en persoonlijkheid is. De kwaliteit en zingeving van het leven staan voorop.
Men kan leren ziekte-, veranderings- en loslatingsprocessen te accepteren en bewustworden van hoe emoties, gevoelens en innerlijke beleving invloed hebben op het geheel. Uw gezondheid, welzijn, spiritualiteit wordt op inspirerende wijze ondersteund en ik ondersteun u om de gewenste levensstijl te realiseren.

terug...