I-health

Genezing van een chronische kwaal is een gecompliceerde zaak. De belasting door milieu, stress, toxinen en slechte voeding duurt jaren alvorens het zichtbaar wordt in huid, darmen, longen, gewrichten evenals een gebrek aan energie, zin en levenslust.
Analyse is nodig om de oorzaak van een kwaal te vinden. Behandelen in het wilde weg is zinloos.
U wordt geanalyseerd door middel van een I-Healthsysteem, we testen eventueel middelen die u inneemt en geven u een goed therapieplan.
 
De Therapie is afhankelijk van de analyse. Ik richt me op de mens als geheel en samen met u worden de grote genezingsblokkades (bijvoorbeeld: hoge verzuring, vitaminegebrek, parasieten, bacteriën & schimmels) die uw herstel in de weg staan aangepakt.
U ontvangt een persoonlijke  analyse en  therapieplan, voedings- en lifestyle advies. Het is als een soort APK keuring voor u persoonlijk, een goede investering in uw gezondheid inclusief uitgebreid rapport.
 
Wat is een analyse met I-Healthsysteem?
Dit systeem biedt een methode om uw meridiaan-energie te meten en dan het lichaam in evenwicht te brengen. I-Health® is een nieuw, digitale analyse en behandeling methode, speciaal voor chronische kwalen.
Eeuwen geleden ontdekten de Chinese geleerden al dat elke ziekte terug te brengen is tot een storing in de cellulaire energiecyclus en op die manier kan worden ontdekt. Bij een uitgebreide  I-Health®analyse wordt die energie elektronisch gemeten.
De I-Health®analyse methode is gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor het menselijke organisme van lange ruimtereizen.
I-Health® biedt volledige expert analyse om alle lichaamsenergieën te meten.
 
Na meting produceert I-Health®grafieken voor energieniveau, energiebalans, regelcapaciteit, statistiek en gebit. De interpretatie van het effect van een therapie of een voedingssupplement is direct zichtbaar.
I-Health® produceert uitgebreide rapportage voor u en geeft advies over het fysieke profiel, psychologisch profiel, sterke punten & zwakke punten, aanbevolen & te vermijden voeding, aanbevolen massages, Bachbloemen gebruik, psychologische affirmaties, en therapie mogelijkheden.

Core belief

Een kernovertuiging, Core belief, de vertrouwensbasis waarmee wij door leven gaan, is een belangrijke sleutel, om te komen tot het herstel van de slechte tijden in ons leven. i-Health introduceert de optimale traumaherkenning en -verwerking.
 
"Core Belief" is de sleutel tot het loslaten van emotionele kwesties toe te schrijven aan trauma, verdriet, misbruik, enz.
 
De kernovertuiging (Core belief), de vertrouwensbasis waarmee wij door het leven gaan, is een belangrijke sleutel, om te komen tot het herstel van de slechte tijden in ons leven. Of wij het ons bewust zijn of niet, deze kernovertuiging vertelt ons wat te kiezen, wat te vrezen, waarover boos te worden, zelfs welke dromen wij mogen hebben. Een negatieve kernovertuiging is gewoonlijk verborgen en beperkt onze creativiteit, onze capaciteit om hulp te ontvangen en liefde te ervaren. Deze kernovertuiging beïnvloedt continu onze mentale en fysieke gezondheid.
 
De wijze van behandelen volgens de i-Health Core Belief Module is ontwikkeld door Julia Linford, die ook in belangrijke mate aan de ontwikkeling van EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) heeft bijgedragen. Zij heeft in de loop van 25 jaar honderden trainingen gegeven. Zij is een heel bekend medisch medium en psychotherapeute. Honderden patiënten zoeken ieder jaar haar hulp voor het verwerken van hun jeugdtrauma's en ook van recente trauma's zoals deze soldaat die uit Irak terug gekeerd was en die apathisch was en zijn oude werk niet meer aan kon.
 
"Julia legde me op haar massagetafel en sloot mij aan op het i-Health systeem. Zij legde uit wat zij ging doen, wat het systeem zou doen en wij begonnen. Ik werd zeer ontspannen door de behandeling en herinner mij een dusdanig helder gevoel zoals ik dat in vier jaar niet had ervaren. Julia vroeg me om mijn verschrikkelijke herinneringen naar boven te brengen en ze dan vrij te geven. Ik zou de ervaring herinneren, zien en dan zou deze zomaar oplossen. Ik voelde daarna een enorme energie en het was duidelijk wat ik wilde doen". 

W.G. Drew Albers
 
De analyse en therapiemodule "Core Belief" is een krachtig instrument wat de moderne wetenschap heeft om trauma's en andere verborgen mentale blokkades te identificeren en vervolgens in korte tijd te elimineren tot een herinnering zonder emotionele lading.

terug...