Voluit leven tot het moment van sterven!

Het gaat om "kwaliteit van het leven", "kwaliteit van zorg", "kwaliteit van sterven" en verder leven na verlies.

 

L.I.V.I.N.G. biedt een dienstenpakket aan, dat stoelt op kennis en ervaring vanuit een integrale visie, zonder de medische aanpak te ontkrachten. De kwaliteit en zingeving van het leven speelt een hoofdrol. Het bewustworden van emoties, gevoelens en innerlijke beleving, het leren omgaan met klachten en ziekten. En leren om veranderings- en loslatingsprocessen te accepteren staan centraal.

 

"Ieder mens is een wandelend wonder en het dagelijks leven is onze leerschool"

 

•    De mens erkennen in zijn unieke leer- en levensproces. Ieder mens heeft zijn individuele leer- en levensprocessen. Door de herkenning en erkenning van het individuele bewustwordingsproces, is het mogelijk ons mens–zijn als iets heel waardevols te gaan ervaren en een andere benadering te krijgen.
•    Het bewust worden van zowel het innerlijke als het uiterlijk communicatiesysteem met daarbij behorende eigen gevoelens, gedachten en inzichten. Het bewust werken met en het in balans brengen van ons denken, voelen en handelen, waarbij het innerlijke weten als uitgangspunt genomen wordt.
•    Door het effectief gebruik maken van de innerlijke kracht kan men het leven naar eigen verantwoordelijkheid indelen. Door het herkennen en zo nodig herplaatsen van de eigen verantwoordelijkheid (van zowel hulpvrager als hulpverlener) krijgt de zorg voor elkaar weer meer ruimte, zonder verlies van zelfrespect en eigenwaarde. Hiermee vergroten we het vermogen tot veranderen of aanvaarden van een situatie.  Door de beste kwaliteiten van zowel de reguliere, natuurlijke als geestelijke gezondheidszorg te integreren wordt het werkelijk mogelijk ons te richten op de kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en de kwaliteit van sterven.

 

Zorg dient een bewustwordingsproces van Cure via Care naar Core te zijn:

Cure staat hier voor genezing en gezondheidsbeleving,
Care voor zorg en aandacht voor het verwerkingsproces en
Core staat voor de innerlijke wijsheid en kracht vanuit het hart.

En dat is precies waar L.I.V.I.N.G. staat; kwaliteit op het gebied van gezondheidsbeleving, pijn- en verliesbegeleiding.