Voluit leven!

L.I.V.I.N.G. biedt ondersteuning, coaching- en training, welke is gebaseerd op kennis en ervaring vanuit een integrale visie, zonder de medische aanpak te ontkrachten. 

De kwaliteit en zingeving van het leven speelt een hoofdrol. 

Het bewustworden van emoties, gevoelens en innerlijke beleving, het leren omgaan met klachten en ziekten. 

En leren om veranderings- en loslatingsprocessen te accepteren staan centraal.

 

"Ieder mens is een wandelend wonder 

en het dagelijks leven is onze leerschool"

 

•    De mens erkennen in zijn unieke leer- en levensproces. Ieder mens heeft zijn individuele 

      leer- en levensprocessen. Door de herkenning en erkenning van het individuele 

     bewustwordingsproces, is het mogelijk ons mens–zijn als iets heel waardevols te gaan 

     ervaren en een andere benadering te krijgen op  veranderingen en verlies.

•    Het bewust worden van zowel het innerlijke als het uiterlijk communicatiesysteem met 

     daarbij behorende eigen gevoelens, gedachten en inzichten. Het bewust werken met en het in 

     balans brengen van ons denken, voelen en handelen, waarbij het innerlijke weten als      

     uitgangspunt genomen wordt.

•    Door het effectief gebruik maken van de innerlijke kracht en wijsheid kan men het leven naar eigen 

     verantwoordelijkheid indelen. Door het herkennen en zo nodig herplaatsen van de eigen 

     verantwoordelijkheid krijgt de zorg voor elkaar weer meer ruimte, zonder verlies van zelfrespect en eigenwaarde. 

     Hiermee vergroten we het vermogen tot veranderen of aanvaarden van een situatie.  

     Door de beste kwaliteiten van zowel de reguliere, natuurlijke als geestelijke gezondheidszorg te integreren wordt het 

     werkelijk mogelijk ons te richten op de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van sterven.

 

Zorg dient een bewustwordingsproces van Cure via Care naar Core te zijn:

Cure staat hier voor genezing, heling en gezondheidsbeleving,
Care staat voor zorg en aandacht voor het verwerkingsproces en
Core staat voor de innerlijke wijsheid en kracht vanuit het hart.

En dat is precies waar L.I.V.I.N.G. voor staat; kwaliteit op het gebied van gezondheidsbeleving;

 

 

"Kwaliteit van het leven"

"Kwaliteit van zorg"

"Kwaliteit van sterven" 

Verder leven na verlies.